Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] So sánh 2 Table Lấy ra dữ liệu trùng nhau sang 1 table có sẳn khác
#1
Nhờ các A/C hướng dẫn mình làm code hoặc Query hay trên Forms. Nếu có bảng DEMO thì mình rất cảm ơn!
Mình có 3 table. Table A và Table B(2 table này cần so sánh) có 2 dữ liệu riêng, mình có thể dò tìm tat cả dữ liệu trong 2 table đó và sẽ lấy ra những dữ liệu trùng nhau sang 1 table thứ 3 có sẳn.
Ví dụ: Table A có 100 record, table B có 200 Record. Trong 2 bảng đó có một số dữ liệu bị trùng nhau. khi đó mình sẽ lấy tất cả dữ liệu trùng nhau đó ra một table khác sẳn có.
Chữ ký của thdanh Xin chào, mình là thdanh, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-08 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(26-05-16, 10:32 AM)thdanh Đã viết: Nhờ các A/C hướng dẫn mình làm code hoặc Query hay trên Forms. Nếu có bảng DEMO thì mình rất cảm ơn!
Mình có 3 table. Table A và Table B(2 table này cần so sánh) có 2 dữ liệu riêng, mình có thể dò tìm tat cả dữ liệu trong 2 table đó và sẽ lấy ra những dữ liệu trùng nhau sang 1 table thứ 3 có sẳn.
Ví dụ: Table A có 100 record, table B có 200 Record. Trong 2 bảng đó có một số dữ liệu bị trùng nhau. khi đó mình sẽ lấy tất cả dữ liệu trùng nhau đó ra một table khác sẳn có.

Bạn làm như sau :
Có 3 bảng A,B và C là 3 bảng có số liệu khác nhau nhưng cấu trúc cột giống nhau.

Vào query -> tạo một query chứa 2 bảng A và B (2 bảng cần so sánh) -> Giữ chuột kéo từ chỉ tiêu (cột) nào cần so sánh của bảng A sang bên chỉ tiêu (cột) của bảng B -> Lúc đó sẽ xuất hiện đường nối 2 chỉ tiêu (Đó chính là để so sánh bằng)
Ấn vào query trên menu chọn appen query -> Chọn bảng C làm đích

Sau này khi nháy đúp vào query nó sẽ so sánh và tìm ra các dữ liệu chung (giống nhau) của 2 bảng và nhặt nó vào bảng C

DEMO : http://www.mediafire.com/download/zrxd2d...Sosanh.mdb
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn thdanh , maidinhdan
#3
(26-05-16, 12:01 PM)ledangvan Đã viết:
(26-05-16, 10:32 AM)thdanh Đã viết: Nhờ các A/C hướng dẫn mình làm code hoặc Query hay trên Forms. Nếu có bảng DEMO thì mình rất cảm ơn!
Mình có 3 table. Table A và Table B(2 table này cần so sánh) có 2 dữ liệu riêng, mình có thể dò tìm tat cả dữ liệu trong 2 table đó và sẽ lấy ra những dữ liệu trùng nhau sang 1 table thứ 3 có sẳn.
Ví dụ: Table A có 100 record, table B có 200 Record. Trong 2 bảng đó có một số dữ liệu bị trùng nhau. khi đó mình sẽ lấy tất cả dữ liệu trùng nhau đó ra một table khác sẳn có.

Bạn làm như sau :
Có 3 bảng A,B và C là 3 bảng có số liệu khác nhau nhưng cấu trúc cột giống nhau.

Vào query -> tạo một query chứa 2 bảng A và B (2 bảng cần so sánh) -> Giữ chuột kéo từ chỉ tiêu (cột) nào cần so sánh của bảng A sang bên chỉ tiêu (cột) của bảng B -> Lúc đó sẽ xuất hiện đường nối 2 chỉ tiêu (Đó chính là để so sánh bằng)
Ấn vào query trên menu chọn appen query -> Chọn bảng C làm đích

Sau này khi nháy đúp vào query nó sẽ so sánh và tìm ra các dữ liệu chung (giống nhau) của 2 bảng và nhặt nó vào bảng C

DEMO : http://www.mediafire.com/download/zrxd2d...Sosanh.mdb

Cám ơn ! Bạn Thật Nhiều. Bạn cho mình hỏi nhưng sao nó không thể so sánh ngược lại luôn khi mà mình thay đổi dữ liệu của 1 trong 2 table đó
Ví dụ: Mình thay đổi dữ liệu bên bảng A thì nó sẽ dò và lấy qua bảng C. và nếu mình thêm dữ liệu vào bảng B nó cũng dò bên bảng A và lấy dữ liệu đó qua bảng C
. Còn cái này nữa bạn giúp mình luôn với. Những dữ liệu nào đã đưa qua hoặc đã có trong bảng C thì không đưa thêm được nữa và cảnh báo "dữ liệu đã có rồi".
Chữ ký của thdanh Xin chào, mình là thdanh, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-08 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(26-05-16, 02:27 PM)thdanh Đã viết:
(26-05-16, 12:01 PM)ledangvan Đã viết:
(26-05-16, 10:32 AM)thdanh Đã viết: Nhờ các A/C hướng dẫn mình làm code hoặc Query hay trên Forms. Nếu có bảng DEMO thì mình rất cảm ơn!
Mình có 3 table. Table A và Table B(2 table này cần so sánh) có 2 dữ liệu riêng, mình có thể dò tìm tat cả dữ liệu trong 2 table đó và sẽ lấy ra những dữ liệu trùng nhau sang 1 table thứ 3 có sẳn.
Ví dụ: Table A có 100 record, table B có 200 Record. Trong 2 bảng đó có một số dữ liệu bị trùng nhau. khi đó mình sẽ lấy tất cả dữ liệu trùng nhau đó ra một table khác sẳn có.

Bạn làm như sau :
Có 3 bảng A,B và C là 3 bảng có số liệu khác nhau nhưng cấu trúc cột giống nhau.

Vào query -> tạo một query chứa 2 bảng A và B (2 bảng cần so sánh) -> Giữ chuột kéo từ chỉ tiêu (cột) nào cần so sánh của bảng A sang bên chỉ tiêu (cột) của bảng B -> Lúc đó sẽ xuất hiện đường nối 2 chỉ tiêu (Đó chính là để so sánh bằng)
Ấn vào query trên menu chọn appen query -> Chọn bảng C làm đích

Sau này khi nháy đúp vào query nó sẽ so sánh và tìm ra các dữ liệu chung (giống nhau) của 2 bảng và nhặt nó vào bảng C

DEMO : http://www.mediafire.com/download/zrxd2d...Sosanh.mdb

Cám ơn ! Bạn Thật Nhiều. Bạn cho mình hỏi nhưng sao nó không thể so sánh ngược lại luôn khi mà mình thay đổi dữ liệu của 1 trong 2 table đó
Ví dụ: Mình thay đổi dữ liệu bên bảng A thì nó sẽ dò và lấy qua bảng C. và nếu mình thêm dữ liệu vào bảng B nó cũng dò bên bảng A và lấy dữ liệu đó qua bảng C
. Còn cái này nữa bạn giúp mình luôn với. Những dữ liệu nào đã đưa qua hoặc đã có trong bảng C thì không đưa thêm được nữa và cảnh báo "dữ liệu đã có rồi".

Chắc bạn không chú ý : 2 bảng A và B như ví dụ của tôi là đang so sánh ở cột nội dung ( Nghĩa là nếu nội dung giống nhau sẽ nhặt sang bảng C) nên có thể bạn có thay đổi bảng A hay B nhưng dữ liệu ở cột Nội dung không có trùng lắp thì nó không nhặt. Hơn nữa mỗi lần thay đổi bạn phải chạy cái Query thì nó mới thực hiện so sánh và up vào C
Nếu muốn không nhặt sang bảng C những dữ liệu đã có thì bạn vào trong bảng C ấn chuột phải vào Design -> Vào Noidung -> ở mục Indexed - bạn cho nó thành Yes (No Dupplicates)
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn thdanh
#5
oK mÌNH CẢm ơn!. Bạn cho mình hỏi cái, còn những dữ liệu của 2 bảng A, B không trùng nhau mình muốn lấy sang 1 table có sẳn VD: table d, được không bạn!
Chữ ký của thdanh Xin chào, mình là thdanh, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-08 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(26-05-16, 03:47 PM)thdanh Đã viết: oK mÌNH CẢm ơn!. Bạn cho mình hỏi cái, còn những dữ liệu của 2 bảng A, B không trùng nhau mình muốn lấy sang 1 table có sẳn VD: table d, được không bạn!

Được chứ, tuy nhiên bạn phải tạo thêm 2 query khác để nó thực hiện so sánh : Bảng A khác với bảng B ; Bảng B khác với bảng A (Từ tab Queries bạn ấn New -> Vào dòng thứ 5 (dòng cuối) để tạo query

Rồi lưu 2 query đó thành 2 Append query nhập nó vào bảng D
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan , thdanh
#7
Mong các bạn cao thủ giúp mình với mình xin cảm ơn rất nhiều!
Bạn nào có thể giúp mình viết một đoạn code dùng để so sánh dữ liệu của 2 table xong rồi lọc ra những dữ liệu trùng nhau ra 1 table khác định sẳn.
Ví dụ: Mình có 
Table A có các trường : MaHH, tenHH, LoaiHH...
Table B có các trường : MaHH, tenHH, LoaiHH, MaHHK, TenHHK...
Mình sẽ so sánh dữ liệu từ trường MaHH hoặc TenHH của Table A với cột MaHH, TenHH và MaHHK, TenHHK của TableB. 
Nếu MaHH, TenHH của Table A trùng với 1 trong 2 trường MaHH, TenHH hoặc MaHHK, TenHHK thì sẽ lấy ra 1 table khác là Table C.
Chữ ký của thdanh Xin chào, mình là thdanh, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-08 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
(05-07-16, 10:48 AM)thdanh Đã viết: Mong các bạn cao thủ giúp mình với mình xin cảm ơn rất nhiều!
Bạn nào có thể giúp mình viết một đoạn code dùng để so sánh dữ liệu của 2 table xong rồi lọc ra những dữ liệu trùng nhau ra 1 table khác định sẳn.
Ví dụ: Mình có 
Table A có các trường : MaHH, tenHH, LoaiHH...
Table B có các trường : MaHH, tenHH, LoaiHH, MaHHK, TenHHK...
Mình sẽ so sánh dữ liệu từ trường MaHH hoặc TenHH của Table A với cột MaHH, TenHH và MaHHK, TenHHK của TableB. 
Nếu MaHH, TenHH của Table A trùng với 1 trong 2 trường MaHH, TenHH hoặc MaHHK, TenHHK thì sẽ lấy ra 1 table khác là Table C.Giả sử: có 2 table
TableA có các Mahang: 001, 002, 003.
TableB có các mahang: 001, 004, 005.

1. Tôi muốn hiện record nào trùng file mahang giữa 2 table A và B .

Code SQL trong Query:
SELECT MaHang FROM TableA WHERE MaHang In (select MaHang from TableB)
Union
SELECT MaHang FROM TableB WHERE MaHang In (select MaHang from TableA) 

 

=>>>>>>>>>>Kết quả: 001


2. Lọc ra những record không trùng giữa 2 table A và B .

Code SQL trong Query:
SELECT MaHang FROM TableA WHERE MaHang Not In (select MaHang from TableB)
Union
SELECT MaHang FROM TableB WHERE MaHang Not In (select MaHang from TableA); 

 
=>>>>>>>>>Kết quả: 002,003,004,005


Chú ý: code này phải đánh bằng tay hoắc copy chép vào SQL trong Query nhé

Và còn nhiều ví dụ minh họa tại đây: http://thuthuataccess.com/forum/thread-9...l#pid30577

Thân mến
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn thdanh , zinzin8x
#9
Bạn noname ơi nhưng ở đây mình muốn table a so sánh cả 2 truong ben table b va nguoc lai d0u7o75c ko ban. Giúp dùm mình với mình đang rất cần.
Chữ ký của thdanh Xin chào, mình là thdanh, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-08 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
(05-07-16, 10:48 AM)thdanh Đã viết: Mong các bạn cao thủ giúp mình với mình xin cảm ơn rất nhiều!
Bạn nào có thể giúp mình viết một đoạn code dùng để so sánh dữ liệu của 2 table xong rồi lọc ra những dữ liệu trùng nhau ra 1 table khác định sẳn.
Ví dụ: Mình có 
Table A có các trường : MaHH, tenHH, LoaiHH...
Table B có các trường : MaHH, tenHH, LoaiHH, MaHHK, TenHHK...
Mình sẽ so sánh dữ liệu từ trường MaHH hoặc TenHH của Table A với cột MaHH, TenHH và MaHHK, TenHHK của TableB. 
Nếu MaHH, TenHH của Table A trùng với 1 trong 2 trường MaHH, TenHH hoặc MaHHK, TenHHK thì sẽ lấy ra 1 table khác là Table C.

(05-07-16, 06:59 PM)thdanh Đã viết: Bạn noname ơi nhưng ở đây mình muốn table a so sánh cả 2 truong ben table b va nguoc lai d0u7o75c ko ban. Giúp dùm mình với mình đang rất cần.

Trả lời: Với yêu cầu là có 2 điều kiện: Nếu MaHH, TenHH của Table A trùng với 1 trong 2 trường MaHH, TenHH hoặc MaHHK, TenHHK

Bài của bạn phải làm thành 3 bước.: Tạo 3 cái Query Union

Bước 1 Tạo query1: Dùng hàm Union như bài hướng dẫn phía trên tôi viết để tìm trùng MaHH
Mã:
SELECT MaHH,TenHH FROM TableA WHERE MaHH In (select MaHH from TableB)
UNION
SELECT MaHH,TenHH FROM TableB WHERE MaHH In (select MaHH from TableA);

Bước 2 Tạo query2: Dùng hàm Union như bài hướng dẫn phía trên tôi viết để tìm trùng TenHH
Mã:
SELECT MaHH,TenHH FROM TableA WHERE TenHH In (select TenHH from TableB)
UNION
SELECT MaHH,TenHH FROM TableB WHERE TenHH In (select TenHH from TableA);


Bước 3 Tạo query3: Dùm hàm Union để nối query1 với query 2.
Mã:
SELECT MaHH,TenHH FROM qrTrungMaHH
UNION
SELECT MaHH,TenHH FROM qrTrungTenHH;

Thân mến!
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Lập chỉ mục (Index) trong Table - Tăng tốc tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu ongke0711 5 204 02-04-18, 11:56 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Làm sao để Link table từ 1 File Excel mà có thể sửa xoá được ledangvan 1 122 11-03-18, 12:35 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
Lightbulb [Hỏi] Tạo màu , hình , link cho dữ liệu form toidjtjmtoi 5 338 06-03-18, 10:46 AM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi
  Hướng Dẫn Cập nhật dữ liệu để sao lưu qua file access khác mrtoanbin 7 363 10-01-18, 08:46 AM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] merge table từ nhiều file giống nhau amazonvn82 1 237 12-12-17, 12:50 PM
Bài mới nhất: jeck09nt

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line