Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nhờ giúp đỡ code Delete Record
#1
Tôi có 2 code xoá như sau :
Code 1 :

On Error GoTo Err_Xoa_Click
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
Exit_Xoa_Click:
Exit Sub
Err_Xoa_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Xoa_Click

'''''''''''
Code 2:
On Error GoTo LOIXOA
If MsgBox("Th«ng b¸o :" & Chr(13) & _
"B¹n muèn xo¸ phiÕu kÕt chuyÓn ngµy : " & Me.NgayGhiSo & " ph¶i kh«ng ? NÕu xo¸ chän Yes, ng­îc l¹i chän No", vbYesNo, vblnformation) = vbYes Then
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
DoCmd.SetWarnings True
Exit Sub
End If
LOIXOA:
MsgBox "Th«ng b¸o : " & Chr(13) & _
Ch­a xo¸ ®­îc, cã thÓ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu lÇn míi xo¸ ®­îc sè liÖu trªn chøng tõ nµy.", vbInformation


Xin hỏi : Code 1, bấm vào là xoá được liên, code 2 bấm nhiều lần mới xoá được. Không biết lý do gì. Mong các bạn hướng dẫn.

Xin cám ơn !
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Code 1 : Khi bấm vào nút lệnh có code này thì xoá được liền nhưng không có câu thông báo.
Code 2 : Khi bấm vào nút lệnh có code này thì có câu thông báo (rất hay) nhưng phải bấm nhiều lần mới xoá được, mình chưa tìm ra được nguyên nhân, không biết code menutree trên forms chính có ảnh hưởng không ?

Có bạn nào gặp trường hợp này chưa ? Rất mong được giúp đỡ. Cám ơn !
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Demo lên đi bạn.
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Thì bạn bỏ quách mấy câu thông báo rườm rà msgbox là hết thông báo ngay
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Mình muốn giữ câu thông báo lại, chỉ có điều bấm nút lệnh xoá nhiều lần mới xoá được. Vậy nguyên nhân từ câu thông báo đó sao bạn ?
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Bạn thử xem nhé

Mã:
On Error GoTo LOIXOA
If MsgBoangry"Th«ng b¸o :" & Chr(13) & _
"B¹n muèn xo¸ phiÕu kÕt chuyÓn ngµy : " & Me.NgayGhiSo & " ph¶i kh«ng ? NÕu xo¸ chän Yes, ng­îc l¹i chän No", vbYesNo, vblnformation) = vbYes Then
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
DoCmd.SetWarnings True
Exit Sub
End If
Thoat:
Exit Sub
LOIXOA:
MsgBox "Th«ng b¸o : " & Chr(13) & _
Ch­a xo¸ ®­îc, cã thÓ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu lÇn míi xo¸ ®­îc sè liÖu trªn chøng tõ nµy.", vbInformation
Resume Thoat
Chữ ký của haquocquan Guest, you are welcome!
ღღღღღTài sản của haquocquan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#7
Mình đã sửa lại theo bạn, nhưng vẫn vậy bạn ạ. Phải bấm nhiều lần (5, 6 lần) mới xóa được.
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
Thử như sau xem coi được không nha bạn

Mã PHP:
On Error GoTo LOIXOA
If MsgBox("Th«ng b¸o :" Chr(13) & "B¹n muèn xo¸ phiÕu kÕt chuyÓn ngµy : " Me.ngayghiso " ph¶i kh«ng ? NÕu xo¸ chän Yes, ng­îc l¹i chän No"vbYesNovblnformation) = vbYes Then
DoCmd
.SetWarnings False
DoCmd
.DoMenuItem acFormBaracEditMenu8, , acMenuVer70
DoCmd
.DoMenuItem acFormBaracEditMenu6, , acMenuVer70
DoCmd
.SetWarnings True
Exit Sub
End 
If
LOIXOA:
MsgBox "Th«ng b¸o : " Chr(13) & " Ch­a xo¸ ®­îc, cã thÓ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu lÇn míi xo¸ ®­îc sè liÖu trªn chøng tõ nµy."vbInformation 
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
Vẫn không được, bó tay rồi bạn ơi.
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
(29-09-11, 08:49 PM)DoquangLam Đã viết: Vẫn không được, bó tay rồi bạn ơi.

bạn post file lên đi
Chữ ký của haquocquan Guest, you are welcome!
ღღღღღTài sản của haquocquan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Sub Form tự động điền các record haidc 6 358 03-12-17, 10:16 PM
Bài mới nhất: haidc
  [Help] Chọn nhiều record trong listbox của Form haidc 5 756 21-11-17, 06:30 PM
Bài mới nhất: haidc
  Code VBA không chạy trong access 2016 tranthanhan1962 5 278 15-11-17, 03:47 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Lỗi] Nút xóa không xóa được Record tieulong272 4 153 24-10-17, 12:57 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] Xin code kiểm tra hai mật khẩu nhập có giống nhau kiepgiangho79 9 288 30-09-17, 02:17 PM
Bài mới nhất: kiepgiangho79

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ