Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 2,897
» Thành viên mới nhất: hoangtn219
» Các chủ đề diễn đàn: 7,852
» Các bài viết diễn: 31,235

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 15 người dùng trực tuyến.
» 2 Thành viên | 13 Khách
ChiMai, vucongpda

Chủ đề Mới nhất
[Shared code]_Login + Phâ...
Chuyên mục: Share Code
Đăng bởi lần cuối: lewin260684
1 Giờ trước
» Bài trả lời: 147
» Lượt xem: 10,950
Video dùng A-tool kết nối...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
3 Giờ trước
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 12
Cách làm dữ liệu
Chuyên mục: Thảo Luận Access
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
Hôm qua, 10:26 PM
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 64
Phím tắt
Chuyên mục: Thảo Luận Access
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
Hôm qua, 08:38 PM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 97
Share Quản lý công việc V...
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
Hôm qua, 11:49 AM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 119
Lấy dữ liệu từ 2 subf...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
Hôm qua, 09:59 AM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 101
Các dấu tham chiếu khi vi...
Chuyên mục: Vấn đề chung
Đăng bởi lần cuối: txvinh
Hôm qua, 09:13 AM
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 23
Chạy code tự động theo...
Chuyên mục: Query
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
18-02-17, 11:20 PM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 99
Tạo from access chuyên n...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
18-02-17, 11:15 PM
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 94
Liên kết bảng biểu Excel ...
Chuyên mục: Thủ thuật VBA
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
18-02-17, 11:05 PM
» Bài trả lời: 11
» Lượt xem: 276

 
  Video dùng A-tool kết nối CSDL qua mạng internet
Viết bởi: maidinhdan - 3 Giờ trước - Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài - Không có hồi đáp

Download Add-in A-Tools: http://www.bluesofts.net/giai-phap-ph...
Lập trình kết nối CSDL trong máy tính phần lớn chúng ta quen kết nối tới CSDL nằm tại máy có file chương trình chạy, hoặc trong mạng LAN, ít người biết tới kết nối qua Internet, có thể từ trước chúng ta không có giải pháp nào cho việc này...

Video này tôi hướng dẫn mọi người dùng ADO kết nối tới CSDL Access trong mạng LAN, với các CSDL khác như Excel, Foxpro, SQL Server.... cũng tương tự, chỉ khác phần khai báo ConnectionString. Đây là đoạn video hướng dẫn căn bản và đơn giản tối đa để những người mới học lập trình CSDL có thể thực hành và làm ngay được.

Các CSDL Access, Excel, Foxpro, Paradox,... chỉ có thể chia sẻ qua mạng LAN và có những hạn chế về bảo mật, không thể chia sẻ qua Internet. Trong video này tôi đưa ra một giải pháp mới với Add-in A-Tools cho phép chúng ta kết nối CSDL qua Internet với những loại CSDL mà bình thường không thể làm được.

Hy vọng video giúp ích được nhiều người bước đầu tiếp cận vào lập trinhg CSDL trong Excel và những người đã làm và tìm ra được giải pháp mới cho việc kết nối CSDL qua internet vào Excel.

Tác giải : Duy Tuấn

In mục này

  Hàm chuyển tiền thành chữ Unicode (một hàm duy nhất) không lỗi Font
Viết bởi: tranthanhan1962 - 18-02-17, 07:00 PM - Chuyên mục: Thư Viện Hàm - Không có hồi đáp

Ngồi vọc lại mấy chương trình cổ thấy hàm đọc số excel của một cao thủ đời 80 thấy hay quá. Function này cũng xài tốt cho access. Có điều font VNI thì được còn Unicode bị lỗi font. Thử gõ lại phần tiếng Việt bằng bộ gõ Windows, không ngờ lại OK.

Mã:
Public Function VND(BaoNhieu)
Dim KetQua, SOTIEN, Nhom, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim i, j, Vitri As Byte, S As Double
Dim HANG, Doc, Dem, l
If BaoNhieu = 0 Then
   KetQua = "Không đồng"
Else
   If Abs(BaoNhieu) >= 1E+15 Then '1E+15 tức 1.000.000.000.000.000 tức 1 triệu tỷ
       KetQua = "Số quá lớn"
   Else
       If BaoNhieu < 0 Then
           KetQua = "Âm" & Space(1)
       Else
           KetQua = Space(0)
           End If
           SOTIEN = Format(Abs(BaoNhieu), "##############0.00")
           SOTIEN = Right(Space(15) & SOTIEN, 18)
           HANG = Array("None", "trăm", "mươi", "gì đó")
           Doc = Array("Nonne", "nghìn tỷ", "tỷ", "triệu", "nghìn", "đồng", "xu")
           Dem = Array("None", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín")
           For i = 1 To 6
               Nhom = Mid(SOTIEN, i * 3 - 2, 3)
               If Nhom <> Space(3) Then
                   Select Case Nhom
                       Case "000"
                           If i = 5 Then
                               Chu = "đồng" & Space(1)
                           Else
                               Chu = Space(0)
                           End If
                       Case ",00"
                       Chu = "chẵn"
                       Case "0.00"
                       Chu = " chẵn"
                       Case Else
                           S1 = Left(Nhom, 1)
                           S2 = Mid(Nhom, 2, 1)
                           S3 = Right(Nhom, 1)
                           Chu = Space(0)
                           HANG(3) = Doc(i)
                           For j = 1 To 3
                               Dich = Space(0)
                               S = Val(Mid(Nhom, j, 1))
                               If S > 0 Then
                                   Dich = Dem(S) & Space(1) & HANG(j) & Space(1)
                               End If
                               Select Case j
                                   Case 2 And S = 1
                                       Dich = "mười" & Space(1)
                                   Case 3 And S = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"
                                       Dich = HANG(j) & Space(1)
                               Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
                                       Dich = "l" & Mid(Dich, 2) 'ký tự l
                                   Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
                                       If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And l = 4) Then
                                           Dich = "lẻ" & Space(1)
                                       End If
                                   End Select
                                   Chu = Chu & Dich
                               Next j
                           End Select
                           Vitri = InStr(1, Chu, "mươi một", 1)
                           If Vitri > 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = "mươi mốt"
                           KetQua = KetQua & Chu
                       End If
                   Next i
               End If
           End If
           VND = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
   End Function

Các bạn muốn sử dụng phải tắt bộ gõ tiếng Việt và thiết đặt Vietnamesse keyboard trước khi copy và dán vào module thì mới không bị lỗi. Sau khi dán vào module mà font chữ tiếng Việt vẫn giữ nguyên thì đã thành công.

In mục này

  Điều chỉnh tỷ lệ in report như trong Excel
Viết bởi: trangdv.pchg - 18-02-17, 01:25 PM - Chuyên mục: Report - Bài trả lời (1)

Các cao thủ cho hỏi: Có thể Điều chỉnh tỷ lệ in report như trong Excel ?
Ví dụ: Như ở Excel có 1 bảng tính lương khi in không phù hợp (vượt quá hoặc nhỏ hơn) khổ giấy, lúc đó ta có thể chọn  tỷ lệ in giảm xuống hoặc tăng lên cho phù hợp rồi mới tiến hành in

In mục này

  Share Quản lý công việc V2.0
Viết bởi: garupro - 17-02-17, 03:32 PM - Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng - Bài trả lời (3)

Lời đầu: Chào các members của thuthuataccess.com, lần trước mình đã share bản v1.0, lần này mình bung lụa luôn, share bản v2.0, được cải tiến về giao diện, chức năng. Ai bảo viết ứng dụng trên Access thì giao diện xấu nào (Full Screnn nhé), xấu đẹp đều do người viết cả he he

[Hình: 1.jpg]
[Hình: 2.jpg]
[Hình: 3.jpg]
[Hình: 4.jpg]
[Hình: 5.jpg]
[Hình: 6.jpg]
[Hình: 7.jpg]

Thông tin một chút về ứng dụng:
   Phiên bản Access: 2010, 2013, 2016
   Window: 7
 PassWord:
   1. PassWord Database: chip_soft_123456

   2.Password đăng nhập:
      Name: Admin
      Pass:123456

 Hướng dẫn một chút nhé:
    Lần đầu chạy trên máy bạn phải làm như hình này nhé:
  [Hình: Untitled.png]

Tiếp theo khi chạy nó hỏi đường dẫn Datebase thì bạn chọn đến File Datebase.accdb đính kém nha.

Cuối cùng là link download:

Trích dẫn:Quản lý công việc V2.0

Các ứng dụng khác đã chia sẻ:
 
Trích dẫn:Quản lý công việc V1.0

==========================================( QUẢNG CÁO)==========================================
[Hình: 128.png]

MPQA – QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

“Làm việc thông minh hơn, đừng chăm chỉ hơn”
"Lập hồ sơ hoàn thành công trình nhanh gọn và hoàn toàn tự động"
Trang chủ:
 http://chip-soft.blogspot.com/
Thanh gia Fanpage để trao đổi thông tin và cập nhập những update mới nhất:
https://www.facebook.com/groups/1295347737143835/
Video hướng dẫn sử dụng:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL...WtQZIfuDxo
Để đăng ký dùng thử or đặt mua vui lòng truy cập:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...Q/viewform

In mục này

  Lấy dữ liệu từ 2 subform trong Mainform
Viết bởi: thanhtruong - 17-02-17, 08:42 AM - Chuyên mục: Forms - Bài trả lời (3)

Mình có 1 mainForm chứa 2 subform
2 subform này ở dạng Default view = Continuous forms
Mình muốn lấy dữ liệu từ Subform 2 sang subform 1
Mình tạo code Click nút “lấy dữ liệu” như sau
Private Sub Command41_Click()
Me.Subform1.frorm!MaHH  =  Subform2.frorm!MaHang
Me.Subform1.frorm!SL =  Subform2.frorm!soluong
End sub
Nhưng nó chỉ lấy được dòng thứ nhất của subform 2 mà thôi. Muốn lấy được dòng thứ hai ta phải làm thủ công, đưa chuột vào vị trí dòng thứ 2 rên subform1 rồi đưa chuột vào vị trí dòng thứ 2 rên subform2, bấm lấy dữ liệu, thì mới lấy được.
Giúp mình chỉnh code sao cho lấy được hết các dòng bên subform 2 với?
·        Lưu ý: ở subform 2 số dòng không cố định có thể thay đổi từ 2 hoặc 3 hoặc 4, hoặc…..

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ