Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,095
» Thành viên mới nhất: tieunhico
» Các chủ đề diễn đàn: 8,492
» Các bài viết diễn: 36,456

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 38 người dùng trực tuyến.
» 1 Thành viên | 37 Khách
NguyenDungAnh

Chủ đề Mới nhất
Tra cứu nguyên tố Hóa học...
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: lamvankhanh
1 Giờ trước
» Bài trả lời: 10
» Lượt xem: 343
[Video] Cách Đóng gói Acc...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: NguyenDungAnh
2 Giờ trước
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 34
Form tìm kiếm lớn hơn nhỏ...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: NguyenDungAnh
3 Giờ trước
» Bài trả lời: 15
» Lượt xem: 322
Tắt tính năng lưu vị trí ...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: Cuong Servenet
, 12:35 PM
» Bài trả lời: 5
» Lượt xem: 163
Điền kết quả của 1 query ...
Chuyên mục: Thủ thuật VBA
Đăng bởi lần cuối: killitmore
, 12:33 PM
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 31
Tuyển lập trình viên Acce...
Chuyên mục: Việc Làm Access
Đăng bởi lần cuối: killitmore
, 12:25 PM
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 355
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN HỘ ...
Chuyên mục: Việc Làm Access
Đăng bởi lần cuối: lamvankhanh
, 09:02 AM
» Bài trả lời: 5
» Lượt xem: 242
Sơ yếu lý lịch
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: Cuong Servenet
20-08-18, 10:29 AM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 114
Xin hỏi cách so sánh để n...
Chuyên mục: Table
Đăng bởi lần cuối: ledangvan
20-08-18, 09:39 AM
» Bài trả lời: 19
» Lượt xem: 980
[Demo Phần 1] Tạo khóa bả...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
19-08-18, 12:01 AM
» Bài trả lời: 11
» Lượt xem: 440

 
  Tạo bảng bán hàng - nhập hàng
Viết bởi: Cuong Servenet - 16-08-18, 12:30 PM - Chuyên mục: Table - Bài trả lời (10)

Hiện tại em đang muốn làm 1 chương trình bán hàng đơn giản nhỏ lẻ thôi nhưng đang bị mắc ở đoạn Tạo các Bảng table và các mối liên hệ.
mục đích : 
①Tạo ra được danh sách khách hàng 
②Tạo ra được danh sách sản phẩm
③Tao ra được danh sách nhập hàng -> in được d/s nhập theo ngày tháng
④Tao ra được danh sách bán hàng -> in được d/s nhập theo ngày tháng
⑤Tạo ra được Số lượng tồn kho cái mặt hàng đó 
vậy em cần phải tạo ra những bảng và nội dung các bảng như thế nào cho phù hợp vậy ?

Mong nhận được các ý kiến của các ace happy

In mục này

  [Main + SUB] Chương trình điều khiển nút Sửa - Xóa - Add
Viết bởi: Cuong Servenet - 16-08-18, 12:07 PM - Chuyên mục: Forms - Bài trả lời (1)

sửa xóa thêm gì thì dùng 3 lệnh này
        Me.AllowEdits = True
        Me.AllowAdditions = True
        Me.AllowDeletions = True
 Ví dụ dưới đây  là 1 chương trinh sửa 

Private Sub SUA_Click()
    If Me!sua.Caption = "sua" Then
        Me!sua.Caption = "đang sửa"
        Me!sua.ForeColor = "255"
        Rock
    Else
        Me!sua.Caption = "sửa"
        Me!sua.ForeColor = "8388608"
        Rock
    End If
End Sub

Private Sub Rock()
    If Me!sua.Caption = "đang sửa" Then
        Me.AllowEdits = True
        Forms!FRM_Main.Locked = False
        Forms!FRM_Sub= False
    Else
        Me.AllowEdits = False
        Forms!FRM_Main.Locked = False
        Forms!FRM_Sub= False
    End If
End Sub

In mục này

  Cach Tao Class Trong VBA
Viết bởi: Cuong Servenet - 16-08-18, 11:47 AM - Chuyên mục: Forms - Bài trả lời (1)

Chia se cach tao class  nút đóng cho form nhé anh.  Bác nào có cách nào nữa thì chia sẻ em biết với nhé

[code]Option Compare Database
Option Explicit
Public Event BeforeClose(Cancel As Integer)
Private WithEvents MyFrm As Access.Form
Private WithEvents CloseBtn As Access.CommandButton
Private name_ As String
Property Let Name(value As String)
    name_ = value
End Property

Private Sub Class_Initialize()
    name_ = "ketthuc"
End Sub
Private Sub CloseBtn_Click()
    Dim Cancel As Integer

    RaiseEvent BeforeClose(Cancel)

    If Cancel Then
        Exit Sub
    End If

    DoCmd.Close acForm, MyFrm.Name
End Sub

Public Sub Bind(Frm As Access.Form)
    Set MyFrm = Frm
    Dim ctl As Access.Control
    For Each ctl In MyFrm.Controls
        Select Case ctl.ControlType
            Case acCommandButton
                Select Case ctl.Name
                    Case name_
                        Set CloseBtn = ctl
                        CloseBtn.OnClick = "[EVENT PROCEDURE]"
                        Exit For
                End Select
        End Select
    Next ctl
End Sub

In mục này

  Tạo cây thư mục cập nhập danh mục
Viết bởi: NguyenDungAnh - 14-08-18, 05:31 PM - Chuyên mục: Forms - Bài trả lời (3)

[Hình: 29090481327_1aa5e1ee5e_b.jpg]caythumuc by anh nguyễn, trên Flickr

Chào moi người Em có copy được một phần mềm quản lý xăng dầu quân sự của một bác bên hải quân rất hay viết bằng access 2003 em cũng mày mò nhiều nhưng vẫn không được như bác ấy, một người cùng đơn vị em xin bác ấy cũng đc mấy năm rồi nhưng giờ mẫu biểu thay đổi nhiều lên không sử dụng được nữa, bác ấy khóa mã VBA lên em cũng không nghiên cứu được nhiều.

Mọi người cho em hỏi có cách nào tạo cây thư mục cập nhập dữ liệu như hình được không, em thấy bác ấy dùng cây thư mục này để tạo nhóm vật tư hàng hóa, kho, đơn vị rất hay.

In mục này

  Cách lấy bất kì 1 file - mở file bằng VBA Access
Viết bởi: Cuong Servenet - 14-08-18, 02:14 PM - Chuyên mục: Forms - Bài trả lời (2)

Mình chia sẻ cho anh em chương trình lấy bất kì 1 file nào trên máy tính  và mở file đó .
chắc cũng sẽ có nhiều ae cần .
※ nếu có cách nào hay hơn mong anh em chỉ giáo thêm 

①Nút lấy file

Mã:
Private Sub OpenPath1_Click()
    Dim FileName As Long
    
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .Title = "Chon File"
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "Tat ca cac file", "*.*"
        .AllowMultiSelect = False
        .InitialFileName = CurrentProject.Path
        .InitialFileName = CurrentProject.Name
        
        If .Show = -1 Then
            Me!FILE_PATH = .SelectedItems(1)

            FileName = InStrRev(Me!FILE_PATH, "\")
            
            Me!FILE_NAME = Mid(Me!FILE_PATH, FileName + 1)
        End If
    End With
End Sub

② Mở File đã lấy
Mã:
Private Sub OpenFILE1_Click()
    On Error GoTo Err_Step
    Dim filepath As String 
    Dim fFso As Object

    If Nz(Me!FILE_PATH, "") = "" Then
        MsgBox "xyz_abc & Chr(13) & Chr(13) & Chr(10) & _
            "chon duoi file", vbExclamation, "khong co file"
        Exit Sub
    Else
        filepath = Me!FILE_PATH

        Set fFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        If (fFso.FileExists(filepath) = True) Then 
            Application.FollowHyperlink filepath
        Else
            MsgBox "abc_xyz" & Chr(13) & Chr(13) & Chr(10) & _
                "ABCSEF", vbExclamation, "ZZZZZZZZZZZZ"
            Exit Sub
        End If
        Set fFso = Nothing
    End If
Exit_Step:
    Exit Sub
Err_Step:
    MsgBox Err.Description, vbCritical
    Resume Exit_Step
End Sub

Mọi đóng góp xin vui lòng cmt dưới bài viết

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line