Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 70
» Thành viên mới nhất: baoseven
» Các chủ đề diễn đàn: 47
» Các bài viết diễn: 430

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 23 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 23 Khách

Chủ đề Mới nhất
Truy vấn tính thời gian n...
Chuyên mục: Query
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
6 Giờ trước
» Bài trả lời: 5
» Lượt xem: 62
[Shared code]_Login + Phâ...
Chuyên mục: Share Code
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
8 Giờ trước
» Bài trả lời: 161
» Lượt xem: 17,674
[Shared Code- PhầnII]Chọn...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
8 Giờ trước
» Bài trả lời: 24
» Lượt xem: 2,344
Chương trình QL hợp đồng ...
Chuyên mục: Thảo Luận Access
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
Hôm qua, 12:51 PM
» Bài trả lời: 18
» Lượt xem: 502
Giúp em về tạo CSDL cho A...
Chuyên mục: Table
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
Hôm qua, 09:11 AM
» Bài trả lời: 13
» Lượt xem: 330
Kết quả Truy vấn bị trùng...
Chuyên mục: Query
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
20-09-17, 06:22 PM
» Bài trả lời: 10
» Lượt xem: 147
Lỗi khi dùng VBA - Combob...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
20-09-17, 06:06 PM
» Bài trả lời: 6
» Lượt xem: 145
Chương trình quản lí học ...
Chuyên mục: Thảo Luận Access
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
20-09-17, 05:38 PM
» Bài trả lời: 12
» Lượt xem: 309
[Góc thơ] THAO THỨC
Chuyên mục: Góc Thơ
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
19-09-17, 05:59 PM
» Bài trả lời: 426
» Lượt xem: 14,156
Về CSDL quản lý và cập nh...
Chuyên mục: Bài tập Access
Đăng bởi lần cuối: toidjtjmtoi
19-09-17, 02:18 PM
» Bài trả lời: 11
» Lượt xem: 1,088

 
  Làm sao chạy được code cả trong access 32 bit và access 64 bit
Viết bởi: haquocquan - 12-09-17, 05:18 PM - Chuyên mục: Thủ thuật VBA - Bài trả lời (1)

Có chút việc nhờ các PRO:
Tôi có module dưới đây, đang chạy trong access 32bit. Nay muốn chạy được cả trong 32bit và 64bit thì phải làm thế nào.
Cám ơn nhiều


Mã:
Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function MessageBoxW Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long
Public Function MsgBoxUni(ByVal PromptUni As Variant, Optional ByVal Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional ByVal TitleUni As Variant = vbNullString) As VbMsgBoxResult

'BStrMsg, BStrTitle : La chuoi Unicode
    Dim BStrMsg, BStrTitle
    'Hàm StrConv Chuyen chuoi ve ma Unicode
    BStrMsg = StrConv(PromptUni, vbUnicode)
    BStrTitle = StrConv(TitleUni, vbUnicode)
    
    MsgBoxUni = MessageBoxW(GetActiveWindow, BStrMsg, BStrTitle, Buttons)
End Function

In mục này

  Trùng mã học sinh
Viết bởi: tieu_ngao - 11-09-17, 01:03 PM - Chuyên mục: Report - Bài trả lời (4)

- Mình có dữ liệu về thống kê số học sinh
- học sinh có mã HS001 thi 3 môn Word, Excel, Access, học sinh c1 mã HS002 thi 2 môn Word, Excel
Khi thống kê trên Report thì hiển thị như sau:
1.HS001   Word
2.HS001    Excel
3.HS 001   Access
4.HS002    Word
5.HS002     Excel
- Mình muốn tính tổng số hs: dùng hàm count thì ra 5, nhưng thực tế chỉ có 2 hs.
Mong anh em giúp mình công thức tính.
Cám ơn nhiều!

In mục này

  Bỏ nền xám trong report
Viết bởi: babyrock2009 - 11-09-17, 09:45 AM - Chuyên mục: Report - Bài trả lời (1)

Khi view in thì report xen kẽ 1 trang nền trắng 1 trang có nền màu xám, mình muốn bỏ cái nền xám ở trang xen kẽ thì vô thuộc tính nào vậy các anh ?

In mục này

  [Hàm] Lấy địa chỉ IP của máy vi tính hiện hành
Viết bởi: maidinhdan - 09-09-17, 11:47 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Không có hồi đáp

Trích dẫn:nguyenhungcuong (Hôm nay tại 01:34 PM)
chào maidinhdan.
bạn cho mình hỏi: trong access 2007, để lấy địa chỉ IP của máy vi tính hiện hành thì viết code VBA như thế nào? Bạn có thể hướng dẫn cho minh hoặc bài viết nào trên diễn đàn ko? Cảm ơn bạn nhiều.

Để lấy IP bạn dùng hàm dưới đây, chèn vào Modules
Mã PHP:
Function LayIP()
Dim objWMIService As Object
Dim colItems 
As Object
Dim itm 
As Object
 
    Set objWMIService 
GetObject("winmgmts:\root\cimv2")
    Set colItems objWMIService.ExecQuery _
                   
("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled = True")
    For Each itm In colItems
        LayIP 
LayIP itm.Properties_("IPAddress")(0' & vbCrLf
    Next
End Function 

Hàm này dùng đã Test trên Access 2003, 2007, 2010....
Ghi chú: Trong Demo phân quyền phần II cũng có đoạn hàm này để áp dụng.
Thông thường ta sẽ chèn đoạn gọi hàm nay ra sử dụng ở màn hình đăng nhập và cho nó nạp vào table Lịch sử đăng nhập


Thân mến

In mục này

  Khi mình Xuất dữ liêu bắt đăng nhap nhiều lần
Viết bởi: tainguyenvtt - 09-09-17, 12:42 PM - Chuyên mục: Report - Không có hồi đáp

Cho mình hỏi khi mình xuất dữ liệu từ access ra excel. các bảng được lấy từ ODBC. Mình xuất access bắt nhập pass nhiều lần hỏi có cách nào chỉ cần đăng nhập 1 lần là xong luôn hok các bạn.
(Set Khach1 = CurrentDb.OpenRecordset("bangecel", dbOpenDynaset)

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ