Tùy chọn

[Có phải] Thứ 6 ngày 13 là "ngày thiếu may mắn"?