Tùy chọn

Giúp đỡ tạo query phân bổ 1 khoản tiền ra nhiều đơn hàng