Tùy chọn

chọn loại xe thì số km đi về và số lít xăng sẽ hiển thị theo từng loại xe