Tùy chọn

dấu nút lệnh restore down trên thanh menu bả khi mở full forrm