Tùy chọn

Cách nhập điểm: 2 số rồi tự động xuống ô mà không cần bấm Enter?