Tùy chọn

Cái combobox này mình làm đúng hay sai vậy các bạn?