Tùy chọn

Cách tính tiền lương trong query ai giúp mình với