Tùy chọn

làm sao để cho hiện mahang footer? ai giúp mình với!