Tùy chọn

Chuyện một gã hành khất - Clark M. Zlotchew