Tùy chọn

Bai hay, Mong các pro giải thích dùm các form này ko? Thanks