Tùy chọn

Bạn nghĩ mình có đủ khả năng để trở thành một thiên tài?