Tùy chọn

"Anh sẽ về sớm, dù em không trả lương cho anh"