Tùy chọn

Cho mình hỏi có cách nào đưa file video vào accsee được không