Tùy chọn

Access có thể làm được chức năng capture ảnh khi kết nối với máy siêu âm không?