Tùy chọn

[Demo p2] Tìm kiếm và tô màu cho chữ (như Highlight)