Tùy chọn

Làm thế nào để MsgBoxUni tùy chỉnh được chức năng của nút OK và Cancel?