Tùy chọn

làm cho ảnh trong FORM tự xoay thích hợp khi in