Tùy chọn

Tại sao người Hán không đồng hóa được Việt Nam?