Tùy chọn

Mình muốn đặt giới hạn thời gian hoạt động của access thì có cách nào không ạ?