Tùy chọn

Thay đổi cỡ Font chữ khi cửa sổ Mesagebox xuất hiện