Tùy chọn

tự điền vào field khi thỏa mãn 1 số điều kiện ???????????????