Tùy chọn

Gửi anh – người em đã từng yêu, từng nhớ!