Tùy chọn

cách tạo table ngayhd để khi đưa vào form luôn hiện thị