Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Demo Import/Export Excel + Hàm Liệt tên ALL Access
#1
Demo_Code Import IMPORT/EXPORT EXCEL-ACCESS và CÁC HÀM LIỆT KÊ TÊN SHEET, TABLE, QUERY, FORM, REPORT, MACRO, MODULES VÀO COMBOBOX

Công dụng:
- Nhập/Xuất giữa Excel và Access: Bạn có thể xoá table + file Excel trong bản Demo này và thay thế bằng table + file Excel của bạn nó vẫn chạy ầm ầm ( Lưu ý: Riêng file Excel dòng đầu tiên là dòng tiêu đề nhé, nếu bạn nào có nhu câu thay dòng đâu tiên thành dòng thứ mấy thì xem trong code mình có ghi chú)


- Liệt kê tên Table, query, form, Macro, report, Modules


Có nhiều Code dành cho ai đam mê học tập nghiên cứu: nhất là liên quan đến Vòng lặp và duyệt mãng (Array)

Hình minh hoạ

[Hình: DemoXuatNhapvaLietkeAll.png]


Nếu để sử dụng thì tải theo địa chỉ ở dưới.

Nếu muốn tải về để học tập thì vui lòng để lại Email để mình gửi bản *.mdb để xem code

Thân mến!

'Bổ sung Code mới UpdateBatch ngày 16/11/2018
Đoạn này có ý nghĩa như sau: Thay vì con trỏ đi qua 1 mẫu tin thì update 1 lần, tương đương 1 dòng. Thì
Thứ 1, đoạn code này nó sẽ canh đủ 1000 dòng mới ra lệnh Update.
Thứ 2, Không gây ra hiện tượng treo/lag khi load trên 10.000 dòng.
Thứ 3, Rút ngắn thời gian Import dù cho bạn Update 1 triệu mẫu tin đi chăng nửa.

* Cuối cùng đoạn code này bạn có thể áp dụng với SQL Server to Access còn nhanh hơn nửa, chỉ cần chỉnh lại chuỗi kết nối là ok.
* Về mặc hạn chế của code này đó là: phải mở Excel 2 lần
1. Mở Excel lần 1, để xác định tổng số dòng cần Import ( Tốn khoảng 1 giây) rồi nó sẽ đóng lại sau khi đếm số mẫu tin.
2. Mở lần 2 để tiến hành Add vào Access.

Kết quả test
Mã PHP:
Tong so Mau tin Test8002
Bat dau vong lap
:           12:29:01 AM 
    Thoi gian UpdateBatch       12
:29:02 AM 
    Thoi gian UpdateBatch       12
:29:03 AM 
    Thoi gian UpdateBatch       12
:29:04 AM 
    Thoi gian UpdateBatch       12
:29:05 AM 
    Thoi gian UpdateBatch       12
:29:06 AM 
    Thoi gian UpdateBatch       12
:29:07 AM 
    Thoi gian UpdateBatch       12
:29:08 AM 
    Thoi gian UpdateBatch       12
:29:09 AM 
Ket thuc vong lap
:          12:29:09 AM 

Demo Link Download GoogleDrive

Code Minh Họa
Mã PHP:
Function ImportExcelToAccess()
    Dim RsExcel As ObjectSQL As String
    Dim Strcon 
As StringLinkFileExcel As StringTenSheet As StringVungCopy As StringCotCuoicung As Long
    Dim DongCuoiCung 
As Long

    LinkFileExcel 
CurrentProject.Path "\Test.xlsx"
    TenSheet "Sheet1"
    'Lay so dong tren File Excel
        Dim oEx As New Excel.Application     ' 
oEx la bien oExcel
        Dim oBook 
As Workbook              ' set oBook la tap hop oExcel
        ' 
Mo file can chen
        Set oBook 
oEx.Workbooks.Open(LinkFileExcel)
        ' Mo Sheet can chen
        Dim oSheet As Worksheet                 ' 
set oSheet la tap hop Sheet
        Set oSheet 
oBook.Worksheets(TenSheet)
            ' Dem so dong, so cot
        With oSheet.UsedRange
            DongCuoiCung = .Rows(UBound(.Value)).Row
        End With
        oBook.Close False
        Set oEx = Nothing
    
    VungCopy = "A7:L" & DongCuoiCung ' 
Bat cau copy tu cot A7 den cot L xxx
    
    
' Mo File Excel
    Set RsExcel = CreateObject("ADODB.Recordset")
    SQL = "select * from [" & TenSheet & "$" & VungCopy & "]"
    Strcon = ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & LinkFileExcel _
                & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=Yes;"";")
    RsExcel.Open SQL, Strcon, 3, 1
    
    ''''''''''''
    ' 
Xoa du lieu trong tblTest
    CurrentDb
.Execute "DELETE * FROM tblTest"dbFailOnError 'Xoa tblTest
    Dim i As Long
    Dim RsAcc As New ADODB.Recordset
    '
Mo tblTest
    RsAcc
.Open "tblTest"CurrentProject.AccessConnection_
        adOpenstatic
adLockBatchOptimisticadCmdTableDirect
    
'So dong moi lam UpdateBatch
    Dim SoDongUpdateTrenLan As Integer, x As Integer
    x = 0
    SoDongUpdateTrenLan = 1000
    With RsExcel
    Debug.Print "Bat dau vong lap: ", Time
        Do While Not .EOF   ' 
Duyet mau tin tren Excel
            RsAcc
.AddNew
                
For 0 To (.Fields.Count 1)   ' Duyet mau tin tren Access
                    RsAcc.Fields(i).Value = .Fields.Item(i).Value
                Next
            .MoveNext
            
            '
So dong moi lam UpdateBatch
            x 
1
            
If SoDongUpdateTrenLan Then ' 1000Dong Them 1 lan
                RsAcc.UpdateBatch
                Debug.Print "Thoi gian UpdateBatch", Time
                x = 0
            End If
        Loop
        Debug.Print "Ket thuc vong lap: ", Time
    End With
    MsgBox "Da Hoan thanh"
    RsExcel.Close
    Set RsExcel = Nothing
    RsAcc.Close
    Set RsAcc = Nothing
    
End Function 

Chúc bạn vui khỏe


File đính kèm
.zip   DemoTonghop-ImportTuExcel-LietKetAll(fileMDE).zip (Kích cỡ: 48.54 KB / Tải về: 127)
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
#2
Cảm ơn Anh,
Đang chuẩn bị hỏi các Anh trên đây thì thấy bài này.  007
file MDE em không mở được, "This database was created with 32-bit version of Microsoft Access...."

Anh cho xin file mdb để em tùy biến theo bảng của  em nhé. Cảm ơn Anh. mail huynhkhanhduy@gmail.com
Chữ ký của Joey_Huynh Joey_Huynh,gia nhập Thủ Thuật Access từ 22-11 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn Le Thi Hoa
#3
(06-03-17, 06:41 PM)maidinhdan Đã viết: Demo_Code Import IMPORT/EXPORT EXCEL-ACCESS và CÁC HÀM LIỆT KÊ TÊN SHEET, TABLE, QUERY, FORM, REPORT, MACRO, MODULES VÀO COMBOBOX

Công dụng:
- Nhập/Xuất giữa Excel và Access: Bạn có thể xoá table + file Excel trong bản Demo này và thay thế bằng table + file Excel của bạn nó vẫn chạy ầm ầm ( Lưu ý: Riêng file Excel dòng đầu tiên là dòng tiêu đề nhé, nếu bạn nào có nhu câu thay dòng đâu tiên thành dòng thứ mấy thì xem trong code mình có ghi chú)


- Liệt kê tên Table, query, form, Macro, report, Modules


Có nhiều Code dành cho ai đam mê học tập nghiên cứu: nhất là liên quan đến Vòng lặp và duyệt mãng (Array)

Hình minh hoạ

[Hình: DemoXuatNhapvaLietkeAll.bmp]


Nếu để sử dụng thì tải theo địa chỉ ở dưới.

Nếu muốn tải về để học tập thì vui lòng để lại Email để mình gửi bản *.mdb để xem code

Thân mến!

Cám ơn bác Maidinhdan, cứ mỗi lần Bác lên là anh em lại được học hỏi, Bác gửi cho mình bản xem được code nhé!? Mail: vunguyenhoanglhu@gmail.com. Cám ơn nhiều
Chữ ký của vulhu06 Xin chào Guest
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Pác Mãi Dính Đạn cho em xin bản mdb nhé. Cám ơn pác
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Cho mình xin file.MDB
Địa chỉ Email: trangdlhg@gmail.com
Chữ ký của trangdv.pchg trangdv.pchg,gia nhập Thủ Thuật Access từ 18-08 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(07-03-17, 03:04 PM)trangdv.pchg Đã viết: Cho mình xin file.MDB
Địa chỉ Email: trangdlhg@gmail.com

Đã gửi file mdb 4 người phía trên lúc : 17:01 7 tháng 3, 2017
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Nhờ Maidinhdan gửi giúp file .mdb qua email : jeck09nt@gmail.com
Xin cảm ơn !
Chữ ký của jeck09nt Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
(08-03-17, 04:20 PM)jeck09nt Đã viết: Nhờ Maidinhdan gửi giúp file .mdb qua email : jeck09nt@gmail.com
Xin cảm ơn !

Đã gửi
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn huynhtanhai62
#9
cho mình xin file tham khảo với thank...!
mail: dahota@gmail.com
Chữ ký của dangh5 dangh5,gia nhập Thủ Thuật Access từ 03-02 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
(10-03-17, 11:45 PM)dangh5 Đã viết: cho mình xin file tham khảo với thank...!
mail: dahota@gmail.com

Đã gửi
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Import nhiều file Excel vào Table Access vuthaiha90 33 3,319 Hôm qua, 11:45 PM
Bài mới nhất: khuuquytrung
  Cập nhật dữ liệu Access từ dữ liệu nguồn trong Excel subasatran 1 378 11-10-18, 02:53 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Demo Access định dạng adp kết nối với SQL Server dangh5 5 681 08-08-18, 01:35 AM
Bài mới nhất: dangh5
  [Hỏi] Nhiều phần mềm Access dùng chung CSDL ?? vkaccess 10 1,614 05-08-18, 11:20 AM
Bài mới nhất: zebnguyen
  Export Table từ access sang 1 file word có sẵn! cong_agribankPT 55 29,159 02-08-18, 08:26 AM
Bài mới nhất: vuthaiha90

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối