Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xuất từ Access ra excel mà không cần phải có file định sẵn
#1
Mọi người giúp hộ xem có cách nào xuất từ Access ra excel mà không cần có file định sẵn bằng lệnh không
Ví dụ: có table access là "hochanh" mình muốn xuất ra excel có tên là HOCHANH_date()

Như Ongke0711 làm cho mình về report 

Private Sub In_Click()
Dim myPath  As String
Dim strReportName 
As String

DoCmd
.OpenReport "Baocaonam"acViewPreview

myPath 
"C:\Documents and Settings\"
strReportName = "
Baocaonam_" & Format(Date(),"ddmmyyyy") & ".pdf"

DoCmd.OutputTo acOutputReport, "", acFormatPDF, myPath & strReportName, True
DoCmd.Close acReport, "
Baocaonam"

End Sub 
Chữ ký của trungminh trungminh,gia nhập Thủ Thuật Access từ 12-07 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(17-09-16, 07:55 PM)trungminh Đã viết: Mọi người giúp hộ xem có cách nào xuất từ Access ra excel mà không cần có file định sẵn bằng lệnh không
Ví dụ: có table access là "hochanh" mình muốn xuất ra excel có tên là HOCHANH_date()

Có nhiều cách:

Từ cửa sổ Database, chọn table hoặc query. Vào menu Tools - Office Links - chọn Analyze It With MS Excel.

Từ Code VBA: dùng docmd.TransferSpreadsheet acExport,acSpreadsheetTypeExcel9,"tablename","Excelfilename",True/False
Trong đó nếu True thì khi export ra, nó cho dòng đầu là tên của các field.

Rồi lưu lại bằng tên nào bạn muốn Ctrl+S
Thân mến!
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn huuduy.duy
#3
(17-09-16, 08:45 PM)maidinhdan Đã viết:
(17-09-16, 07:55 PM)trungminh Đã viết: Mọi người giúp hộ xem có cách nào xuất từ Access ra excel mà không cần có file định sẵn bằng lệnh không
Ví dụ: có table access là "hochanh" mình muốn xuất ra excel có tên là HOCHANH_date()

Có nhiều cách:

Từ cửa sổ Database, chọn table hoặc query. Vào menu Tools - Office Links - chọn Analyze It With MS Excel.

Từ Code VBA: dùng docmd.TransferSpreadsheet acExport,acSpreadsheetTypeExcel9,"tablename","Excelfilename",True/False
Trong đó nếu True thì khi export ra, nó cho dòng đầu là tên của các field.

Rồi lưu lại bằng tên nào bạn muốn Ctrl+S
Thân mến!

Private Sub XUAT_Click()
Dim db As DAO.Database, rs As DAO.Recordset, mySQL As String
Dim oApp As New Excel.Application, oBook As Excel.Workbook, oSheet As Excel.Worksheet
    Set oBook = oApp.Workbooks.Open(CurrentProject.Path & "\TUVONG.xlt")
    mySQL = "select * from TUVONG"
        Set oSheet = oBook.Sheets("TUVONG")
    Set db = CurrentDb
    Set rs = db.OpenRecordset(mySQL, dbOpenSnapshot)
    oSheet.Range("A2").CopyFromRecordset rs
        
        With oBook.Sheets("TUVONG")
        With .Range("A2:A" & .Range("B65000").End(xlUp).Row)
            .FormulaR1C1 = "=ROW()-1"
            .Value = .Value
            'Dinh dang File Ex
    n = .Range("A65000").End(xlUp).Row
    .Range("A" & k + 1 & ":B" & n).HorizontalAlignment = xlCenter
    With .Range("A" & k + 1 & ":L" & n)
        .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous
        If n > k + 1 Then .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlDot
    End With
        End With
    End With
           
           rs.Close
    oApp.Visible = True
    oApp.UserControl = True
    db.Close
End Sub

Đoạn code này đã chạy tốt nhưng phải có file mặc định
Bạn có thể sửa đoạn code này để khi xuất nó tự đông ghi thành file luôn và mở ra không phải ghi lại nữa

cảm ơn nhiều
Chữ ký của trungminh trungminh,gia nhập Thủ Thuật Access từ 12-07 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(17-09-16, 10:00 PM)trungminh Đã viết: .................
Đoạn code này đã chạy tốt nhưng phải có file mặc định
Bạn có thể sửa đoạn code này để khi xuất nó tự đông ghi thành file luôn và mở ra không phải ghi lại nữa

cảm ơn nhiều

Chưa hiểu ý bạn nói: "nó tự đông ghi thành file luôn và mở ra "

Lý do: Ở đoạn code thứ 2 tôi hướng dẫn bạn đã đáp ứng đều bạn muốn:

Từ Code VBA dùng:
Mã PHP:
Docmd.TransferSpreadsheet acExport,acSpreadsheetTypeExcel9,"tablename","Excelfilename",True/False 

Trong đó:
+ tablename: là tên table cần xuất
+ Excelfilename: là tên file Excel bạn muốn đặt

Bạn làm việc gì cũng nên hỏi một cách chi tiết và tốt nhất là minh họa kết quả của bạn muốn.

Vui lòng lên trên xem lại.
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , trungminh


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Video]Tạo Thư mục chia sẽ file qua LAN và Internet maidinhdan 8 342 20-03-18, 11:37 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Hỏi] Nhiều phần mềm Access dùng chung CSDL ?? vkaccess 9 486 19-03-18, 09:40 PM
Bài mới nhất: vkaccess
  Demo Import/Export Excel + Hàm Liệt tên ALL Access maidinhdan 62 5,985 05-03-18, 10:30 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Hướng Dẫn Xuất sang word đã được định dạng sẵn mrtoanbin 5 326 01-02-18, 11:34 AM
Bài mới nhất: zinzin8x
  Export Table từ access sang 1 file word có sẵn! cong_agribankPT 53 24,006 07-12-17, 09:04 PM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line