Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Thay đổi màu textbox khi đã khóa phím shift
#1
Như tiêu đề, muốn thay đổi màu của nội dung nhập trong texbox mà không làm thay đổi thiết kế thì phải làm thế nào, mong mọi người cho ý kiến.
Chữ ký của thanhtruong Xin chào, mình là thanhtruong, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 23-06 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Màu nền: BackColor
Màu chữ: ForeColor

Màu trong thiết kế là màu mặc định. Màu trong code (được xử lý tùy theo một event nào đó) có cú pháp như sau:
 TextABC.ForeColor = 0(chữ đen)
 Text000.BackColor=255 (nền đỏ)
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
ý là muốn thay đổi màu chữ bất kì, thích thì chọn mà này không thì chọn màu khác, giống như from nhập trả lời của thuthuataccess.com vậy. phải làm sao
Chữ ký của thanhtruong Xin chào, mình là thanhtruong, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 23-06 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(30-10-15, 11:48 AM)thanhtruong Đã viết: ý là muốn thay đổi màu chữ bất kì, thích thì chọn mà này không thì chọn màu khác, giống như from nhập trả lời của thuthuataccess.com vậy. phải làm sao

Vậy thì viết code:
Tạo modul global

Mã:
Option Compare Database
Option Explicit

Private Type COLORSTRUC
  lStructSize As Long
  hwnd As Long
  hInstance As Long
  rgbResult As Long
  lpCustColors As String
  Flags As Long
  lCustData As Long
  lpfnHook As Long
  lpTemplateName As String
End Type


Private Const CC_RGBINIT = &H1
Private Const CC_FULLOPEN = &H2
Private Const CC_PREVENTFULLOPEN = &H4
Private Const CC_SHOWHELP = &H8
Private Const CC_ENABLEHOOK = &H10
Private Const CC_ENABLETEMPLATE = &H20
Private Const CC_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H40
Private Const CC_SOLIDCOLOR = &H80
Private Const CC_ANYCOLOR = &H100


Private Declare Function ChooseColor Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseColorA" _
  (pChoosecolor As COLORSTRUC) As Long

Public Function aDialogColor(prop As Property) As Boolean
  Dim x As Long, CS As COLORSTRUC, CustColor(16) As Long

  
  CS.lStructSize = Len(CS)
  CS.hwnd = hWndAccessApp
  CS.rgbResult = Nz(prop.Value, 0)
  CS.Flags = CC_SOLIDCOLOR Or CC_RGBINIT
  CS.lpCustColors = String$(16 * 4, 0)
  x = ChooseColor(CS)
  If x = 0 Then
     prop = RGB(255, 255, 255) ' White
    aDialogColor = False
    Exit Function
  Else
     prop = CS.rgbResult
  End If
  aDialogColor = True
End Function

Giả sử trên form có textbox có tên là textbox000. Tạo 2 command CmdDoiMauNen (đổi BackColor textbox) và CmdDoiMauKyTu (đổi ForeColor textbox)

Mã:
Option Compare Database
Option Explicit
 
Private Sub CmdDoiMauNen_Click()
Dim lngRet As Boolean
    lngRet = aDialogColor(Me.textbox000.Properties("BackColor"))
End Sub
 
Private Sub CmdDoiMauKyTu_Click()
Dim lngRet As Boolean
    lngRet = aDialogColor(Me.textbox000.Properties("ForeColor"))
    If lngRet = False Then Me.textbox000.Properties("ForeColor") = 0
End Sub

Nếu muốn lưu lại giá trị đã thay đổi thì lưu giá trị BackColor và ForeColor đã chọn cho textbox lên table. Khi Load Form thì set các giá trị đó cho textbox.
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Hỏi về setting textbox và tabindex trên from và trong subfrom HoangManh 3 102 07-04-17, 11:57 AM
Bài mới nhất: HoangManh
  [Help] Lấy dữ liệu từ subform qua textbox dutuan80637 2 91 21-03-17, 06:31 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] Thay đổi hiện thị trên from dữ liệu ngày tháng lấy từ query. HoangManh 10 206 16-03-17, 07:54 PM
Bài mới nhất: HoangManh
  Hướng Dẫn Lọc dữ liệu từ textbox thanhtruong 15 642 11-02-17, 10:22 AM
Bài mới nhất: thanhtruong
  [Help] Truy vấn nhiều giá trị, nhập trong 1 textbox duy nhất ở form ckno1no 11 856 23-01-17, 01:32 PM
Bài mới nhất: ckno1no

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ