Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] chú thích code
#1
Hi mọi người
mình có đoạn code.ai giải thích giúp mình với
Thank
Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)

   On Error GoTo BeforeUpdate_Error
   If Me.Dirty Then
      If MsgBox("Ban muon luu ket qua ?", _
      vbYesNo + vbQuestion, "Save Changes") = vbNo Then
         Me.Undo
      End If
   End If

BeforeUpdate_Exit:
   Exit Sub

BeforeUpdate_Error:
   MsgBox Err.Description
   Resume BeforeUpdate_Exit

End Sub
Chữ ký của thanhquyt thanhquyt,gia nhập Thủ Thuật Access từ 25-08 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(28-08-15, 10:51 PM)thanhquyt Đã viết: Hi mọi người
mình có đoạn code.ai giải thích giúp mình với
Thank
Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)

   On Error GoTo BeforeUpdate_Error
   If Me.Dirty Then
      If MsgBox("Ban muon luu ket qua ?", _
      vbYesNo + vbQuestion, "Save Changes") = vbNo Then
         Me.Undo
      End If
   End If

BeforeUpdate_Exit:
   Exit Sub

BeforeUpdate_Error:
   MsgBox Err.Description
   Resume BeforeUpdate_Exit

End Sub
Dirty = bẩn thỉu, còn vướng rác chưa xử lý.
BeforeUpdate = Trước khi cập nhập

Nếu tôi còn vướng rác, có thông tin chưa xử lý thì
>> Bạn có muốn lưu lại kết quả không?
> Có > kệ nó và nó sẽ tự lưu
> Không > Undo, loại bỏ rác và tôi sẽ chả lưu lại gì cho bạn cả.

Sự kiện này được dùng để kiểm soát việc lưu số liệu của người dùng một cách tự động. Lỡ tay quay chuột hoặc nhấn Enter thì nó sẽ hỏi cái đã. Nếu chắc chắn thì sẽ lưu còn không thì thôi....
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , thucgia , thanhquyt , maidinhdan , tranthanhan1962


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] cần tư vấn code tính thời gian quá hạn khonggianviet 1 487 02-07-17, 03:29 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] CODE thay the Query Phung Duc 2 778 07-09-16, 09:23 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Help] Code không hoạt động được với Linked table vulhu06 2 1,034 26-01-16, 02:30 PM
Bài mới nhất: lttruc682
  [Hỏi] Chú thích trên command button thanhquyt 5 1,230 28-08-15, 10:52 PM
Bài mới nhất: paulsteigel
  [Hỏi] Nhờ mọi người giải thích giùm mối quan hệ trong bảng này với mystyle2212 2 1,266 24-07-13, 09:47 AM
Bài mới nhất: mystyle2212

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line