Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hỏi cách chuyển Chữ thành Số
#1
Mình có một ngu ý : Muốn chuyển chữ thành số để làm cái đăng ký sử dụng chương trình
Ví dụ : Đăng ký cho : Công ty ABC -> Sẽ hiện Công ty ABC thay vì bằng chữ nó ra bằng số để mình lấy số đó làm số đăng ký cho cái tên Công ty ABC

Cụ thể hơn : chữ A - ứng với số 1, chữ B - ứng với số 2 ...

Xin mọi người giúp đỡ
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(19-08-15, 10:45 AM)ledangvan Đã viết: Mình có một ngu ý : Muốn chuyển chữ thành số để làm cái đăng ký sử dụng chương trình
Ví dụ : Đăng ký cho : Công ty ABC -> Sẽ hiện Công ty ABC thay vì bằng chữ nó ra bằng số để mình lấy số đó làm số đăng ký cho cái tên Công ty ABC

Cụ thể hơn : chữ A - ứng với số 1, chữ B - ứng với số 2 ...

Xin mọi người giúp đỡ

Lúc trước mình có mấy cái hàm xử lý đổi số ra chữ cho một trung tâm vàng bạc. Bạn có thể lấy rồi xử lý ngược ra hàm đổi chữ thành số.
Mã PHP:
Option Compare Database
Option Explicit
Dim sochu
SOLAN    As Integer
Dim CHUADOI
DOIDOIXONG As String


Function SODOICHU(SO As String)
Dim XSO As String
Dim XSOCHU 
As Integer
sochu 
Len(Left(SO, (Len(SO) - 3)))

DOIXONG ""
       For SOLAN 1 To sochu
       CHUADOI 
Mid(Left(SO, (Len(SO) - 3)), SOLAN1)
       Select Case CHUADOI
       Case 1
           DOI 
"A"
       Case 2
           DOI 
"B"
       Case 3
           DOI 
"C"
       Case 4
           DOI 
"D"
       Case 5
           DOI 
"E"
       Case 6
           DOI 
"F"
       Case 7
           DOI 
"G"
       Case 8
           DOI 
"H"
       Case 9
           DOI 
"I"
       Case 0
           DOI 
"0"
       End Select
        DOIXONG 
DOIXONG DOI
        Next SOLAN
        SODOICHU 
DOIXONG
       
End 
Function

Function 
THANGDOICHU(Thang As Integer)
       Select Case Thang
       Case 1
           DOI 
"A"
       Case 2
           DOI 
"B"
       Case 3
           DOI 
"C"
       Case 4
           DOI 
"D"
       Case 5
           DOI 
"E"
       Case 6
           DOI 
"F"
       Case 7
           DOI 
"G"
       Case 8
           DOI 
"H"
       Case 9
           DOI 
"I"
       Case 10
           DOI 
"J"
       Case 11
           DOI 
"K"
       Case 12
           DOI 
"L"
           End Select
       
        THANGDOICHU 
DOI
End 
Function

Function 
NGAYDOICHU(NGAY As Integer)
       Select Case NGAY
       Case 1
           DOI 
"A"
       Case 2
           DOI 
"B"
       Case 3
           DOI 
"C"
       Case 4
           DOI 
"D"
       Case 5
           DOI 
"E"
       Case 6
           DOI 
"F"
       Case 7
           DOI 
"G"
       Case 8
           DOI 
"H"
       Case 9
           DOI 
"I"
       Case 10
           DOI 
"J"
       Case 11
           DOI 
"K"
       Case 12
           DOI 
"L"
       Case 13
           DOI 
"M"
       Case 14
           DOI 
"N"
       Case 15
           DOI 
"O"
       Case 16
           DOI 
"P"
       Case 17
           DOI 
"Q"
       Case 18
           DOI 
"R"
       Case 19
           DOI 
"S"
       Case 20
           DOI 
"T"
       Case 21
           DOI 
"U"
       Case 22
           DOI 
"V"
       Case 23
           DOI 
"W"
       Case 24
           DOI 
"X"
       Case 25
           DOI 
"Y"
       Case 26
           DOI 
"Z"
       Case 27
           DOI 
"@"
       Case 28
           DOI 
"#"
       Case 29
           DOI 
"$"
       Case 30
           DOI 
"%"
       Case 31
           DOI 
"&"
           End Select
       
        NGAYDOICHU 
DOI
End 
Function

Function 
NAMDOICHU(NAM As Integer)
       Select Case NAM
       Case 2012
           DOI 
"A"
       Case 2013
           DOI 
"B"
       Case 2014
           DOI 
"C"
       Case 2015
           DOI 
"D"
       Case 2016
           DOI 
"E"
       Case 2017
           DOI 
"F"
       Case 2018
           DOI 
"G"
       Case 2019
           DOI 
"H"
       Case 2020
           DOI 
"I"
       Case 2021
           DOI 
"J"
       Case 2022
           DOI 
"K"
       Case 2023
           DOI 
"L"
       Case 2024
           DOI 
"M"
       Case 2025
           DOI 
"N"
       Case 2026
           DOI 
"O"
       Case 2027
           DOI 
"P"
       Case 2028
           DOI 
"Q"
       Case 2029
           DOI 
"R"
       Case 2030
           DOI 
"S"
       Case 2031
           DOI 
"T"
       Case 2032
           DOI 
"U"
       Case 2033
           DOI 
"V"
       Case 2034
           DOI 
"W"
       Case 2035
           DOI 
"X"
       Case 2036
           DOI 
"Y"
       Case 2037
           DOI 
"Z"
       Case 2038
           DOI 
"@"
       Case 2039
           DOI 
"#"
       Case 2040
           DOI 
"$"
       Case 2041
           DOI 
"%"
       Case 2042
           DOI 
"&"
           End Select
       
        NAMDOICHU 
DOI
End 
Function 
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#3
(19-08-15, 06:18 PM)tranthanhan1962 Đã viết:
(19-08-15, 10:45 AM)ledangvan Đã viết: Mình có một ngu ý : Muốn chuyển chữ thành số để làm cái đăng ký sử dụng chương trình
Ví dụ : Đăng ký cho : Công ty ABC -> Sẽ hiện Công ty ABC thay vì bằng chữ nó ra bằng số để mình lấy số đó làm số đăng ký cho cái tên Công ty ABC

Cụ thể hơn : chữ A - ứng với số 1, chữ B - ứng với số 2 ...

Xin mọi người giúp đỡ

Lúc trước mình có mấy cái hàm xử lý đổi số ra chữ cho một trung tâm vàng bạc. Bạn có thể lấy rồi xử lý ngược ra hàm đổi chữ thành số.
Mã PHP:
Option Compare Database
Option Explicit
Dim sochu
SOLAN    As Integer
Dim CHUADOI
DOIDOIXONG As String


Function SODOICHU(SO As String)
Dim XSO As String
Dim XSOCHU 
As Integer
sochu 
Len(Left(SO, (Len(SO) - 3)))

DOIXONG ""
       For SOLAN 1 To sochu
       CHUADOI 
Mid(Left(SO, (Len(SO) - 3)), SOLAN1)
       Select Case CHUADOI
       Case 1
           DOI 
"A"
       Case 2
           DOI 
"B"
       Case 3
           DOI 
"C"
       Case 4
           DOI 
"D"
       Case 5
           DOI 
"E"
       Case 6
           DOI 
"F"
       Case 7
           DOI 
"G"
       Case 8
           DOI 
"H"
       Case 9
           DOI 
"I"
       Case 0
           DOI 
"0"
       End Select
        DOIXONG 
DOIXONG DOI
        Next SOLAN
        SODOICHU 
DOIXONG
       
End 
Function

Function 
THANGDOICHU(Thang As Integer)
       Select Case Thang
       Case 1
           DOI 
"A"
       Case 2
           DOI 
"B"
       Case 3
           DOI 
"C"
       Case 4
           DOI 
"D"
       Case 5
           DOI 
"E"
       Case 6
           DOI 
"F"
       Case 7
           DOI 
"G"
       Case 8
           DOI 
"H"
       Case 9
           DOI 
"I"
       Case 10
           DOI 
"J"
       Case 11
           DOI 
"K"
       Case 12
           DOI 
"L"
           End Select
       
        THANGDOICHU 
DOI
End 
Function

Function 
NGAYDOICHU(NGAY As Integer)
       Select Case NGAY
       Case 1
           DOI 
"A"
       Case 2
           DOI 
"B"
       Case 3
           DOI 
"C"
       Case 4
           DOI 
"D"
       Case 5
           DOI 
"E"
       Case 6
           DOI 
"F"
       Case 7
           DOI 
"G"
       Case 8
           DOI 
"H"
       Case 9
           DOI 
"I"
       Case 10
           DOI 
"J"
       Case 11
           DOI 
"K"
       Case 12
           DOI 
"L"
       Case 13
           DOI 
"M"
       Case 14
           DOI 
"N"
       Case 15
           DOI 
"O"
       Case 16
           DOI 
"P"
       Case 17
           DOI 
"Q"
       Case 18
           DOI 
"R"
       Case 19
           DOI 
"S"
       Case 20
           DOI 
"T"
       Case 21
           DOI 
"U"
       Case 22
           DOI 
"V"
       Case 23
           DOI 
"W"
       Case 24
           DOI 
"X"
       Case 25
           DOI 
"Y"
       Case 26
           DOI 
"Z"
       Case 27
           DOI 
"@"
       Case 28
           DOI 
"#"
       Case 29
           DOI 
"$"
       Case 30
           DOI 
"%"
       Case 31
           DOI 
"&"
           End Select
       
        NGAYDOICHU 
DOI
End 
Function

Function 
NAMDOICHU(NAM As Integer)
       Select Case NAM
       Case 2012
           DOI 
"A"
       Case 2013
           DOI 
"B"
       Case 2014
           DOI 
"C"
       Case 2015
           DOI 
"D"
       Case 2016
           DOI 
"E"
       Case 2017
           DOI 
"F"
       Case 2018
           DOI 
"G"
       Case 2019
           DOI 
"H"
       Case 2020
           DOI 
"I"
       Case 2021
           DOI 
"J"
       Case 2022
           DOI 
"K"
       Case 2023
           DOI 
"L"
       Case 2024
           DOI 
"M"
       Case 2025
           DOI 
"N"
       Case 2026
           DOI 
"O"
       Case 2027
           DOI 
"P"
       Case 2028
           DOI 
"Q"
       Case 2029
           DOI 
"R"
       Case 2030
           DOI 
"S"
       Case 2031
           DOI 
"T"
       Case 2032
           DOI 
"U"
       Case 2033
           DOI 
"V"
       Case 2034
           DOI 
"W"
       Case 2035
           DOI 
"X"
       Case 2036
           DOI 
"Y"
       Case 2037
           DOI 
"Z"
       Case 2038
           DOI 
"@"
       Case 2039
           DOI 
"#"
       Case 2040
           DOI 
"$"
       Case 2041
           DOI 
"%"
       Case 2042
           DOI 
"&"
           End Select
       
        NAMDOICHU 
DOI
End 
Function 

Bác chỉ rõ cơ chế hoạt động của hàm cho em với, và nó dùng trong trường hợp nào vậy 016
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Trong Function SODOICHU mình dùng For Next và tổ hợp Mid(Left(SO, (Len(SO) - 3)), SOLAN, 1) để cắt CHUADOI thành từng ký tự sau đó dùng select case để dịch số ra chữ rồi ghép lại. Bạn cứ dùng đoạn mã này nhưng đổi ngược từ chữ ra số là xong
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(20-08-15, 12:40 PM)tranthanhan1962 Đã viết: Trong Function SODOICHU mình dùng For Next và tổ hợp Mid(Left(SO, (Len(SO) - 3)), SOLAN, 1) để cắt CHUADOI thành từng ký tự sau đó dùng select case để dịch số ra chữ rồi ghép lại. Bạn cứ dùng đoạn mã này nhưng đổi ngược từ chữ ra số là xong

Mình đổi lại thành :

Function SODOICHU(SO As Integer)
Dim XSO As Integer
Dim XSOCHU As Integer
sochu = Len(Left(SO, (Len(SO) - 1)))

DOIXONG = ""
       For SOLAN = 1 To sochu
       CHUADOI = Mid(Left(SO, (Len(SO) - 1)), SOLAN, 1)
       Select Case SO
       Case A
           DOI = "1"
       Case B
           DOI = "2"
       Case C
           DOI = "3"
       Case D
           DOI = "4"
       Case E
           DOI = "5"
       Case F
           DOI = "6"
       Case G
           DOI = "7"
       Case H
           DOI = "8"
       Case i
           DOI = "9"
       Case 0
           DOI = "0"
       End Select
        DOIXONG = DOIXONG & DOI
        Next SOLAN
        SODOICHU = DOIXONG
       
End Function

Song, lúc chạy nó báo Run-Time error '13' ... Type mismach
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(19-08-15, 10:45 AM)ledangvan Đã viết: Mình có một ngu ý : Muốn chuyển chữ thành số để làm cái đăng ký sử dụng chương trình
Ví dụ : Đăng ký cho : Công ty ABC -> Sẽ hiện Công ty ABC thay vì bằng chữ nó ra bằng số để mình lấy số đó làm số đăng ký cho cái tên Công ty ABC

Cụ thể hơn : chữ A - ứng với số 1, chữ B - ứng với số 2 ...

Xin mọi người giúp đỡ

Ledangvan sao phải phức tạp hóa thế làm gì. Mình đề nghị một cách dùng mã hóa theo phương phức nối, ghép chuỗi thông dụng. Bạn có thể dùng đoạn code sau với 2 hàm chính:

+ Hàm giải mã: XORDecryption([Khóa giải mã],[Chuỗi cần giải mã])
+ Hàm mã hóa: XOREncryption([Khóa giải mã],[Chuỗi cần mã hóa])

2 hàm mình gửi theo đây được dùng rất nhiều trong đó cụ thể cách làm là họ trộn ký tự mã khóa sau đó chuyển sang mã ASC và dùng hàm XOR.
Rất đơn giản.
Nếu bạn muốn dùng các chuẩn khác như Base64 hoặc Sha thì có các thư viện khác cũng đầy trên mạng cả.
Riêng với đoạn chương trình sau đây, tùy vào kích thước mã khóa mà có khi phải mất rất nhiều thời gian để giải mã đấy. (26 chữ cái, + 10 số)
Nếu bạn muốn tạo mã Sêri cố định nào đó thì mình khuyến nghị nên dùng thuật toán random - ngẫu nhiên và sử dụng chuẩn mã hóa sha. Cái này là dạng mã hóa 1 chiều, không có chiều ngươc lại để làm chuỗi so sánh. (nhưng thuật nghữ kiểu MD5 Check-Sum là kiểu như thế đấy).
Và điểm quan trọng là bạn sẽ phải có một kho lưu trữ mã đã cấp để so sánh lại sau này.
Mã:
Option Explicit

Public Function XORDecryption(CodeKey As String, DataIn As String) As String

    Dim lonDataPtr As Long
    Dim strDataOut As String
    Dim intXOrValue1 As Integer
    Dim intXOrValue2 As Integer

    For lonDataPtr = 1 To (Len(DataIn) / 2)
        'The first value to be XOr-ed comes from the data to be encrypted
        intXOrValue1 = Val("&H" & (Mid$(DataIn, (2 * lonDataPtr) - 1, 2)))
        'The second value comes from the code key
        intXOrValue2 = Asc(Mid$(CodeKey, ((lonDataPtr Mod Len(CodeKey)) + 1), 1))

        strDataOut = strDataOut + Chr(intXOrValue1 Xor intXOrValue2)
    Next lonDataPtr
   XORDecryption = strDataOut
End Function

Public Function XOREncryption(CodeKey As String, DataIn As String) As String

    Dim lonDataPtr As Long
    Dim strDataOut As String
    Dim temp As Integer
    Dim tempstring As String
    Dim intXOrValue1 As Integer
    Dim intXOrValue2 As Integer


    For lonDataPtr = 1 To Len(DataIn)
        'The first value to be XOr-ed comes from the data to be encrypted
        intXOrValue1 = Asc(Mid$(DataIn, lonDataPtr, 1))
        'The second value comes from the code key
        intXOrValue2 = Asc(Mid$(CodeKey, ((lonDataPtr Mod Len(CodeKey)) + 1), 1))

        temp = (intXOrValue1 Xor intXOrValue2)
        tempstring = Hex(temp)
        If Len(tempstring) = 1 Then tempstring = "0" & tempstring

        strDataOut = strDataOut + tempstring
    Next lonDataPtr
   XOREncryption = strDataOut
End Function
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn ledangvan , Minh Tiên , tranthanhan1962
#7
(20-08-15, 11:25 PM)paulsteigel Đã viết:
(19-08-15, 10:45 AM)ledangvan Đã viết: Mình có một ngu ý : Muốn chuyển chữ thành số để làm cái đăng ký sử dụng chương trình
Ví dụ : Đăng ký cho : Công ty ABC -> Sẽ hiện Công ty ABC thay vì bằng chữ nó ra bằng số để mình lấy số đó làm số đăng ký cho cái tên Công ty ABC

Cụ thể hơn : chữ A - ứng với số 1, chữ B - ứng với số 2 ...

Xin mọi người giúp đỡ

Ledangvan sao phải phức tạp hóa thế làm gì. Mình đề nghị một cách dùng mã hóa theo phương phức nối, ghép chuỗi thông dụng. Bạn có thể dùng đoạn code sau với 2 hàm chính:

+ Hàm giải mã: XORDecryption([Khóa giải mã],[Chuỗi cần giải mã])
+ Hàm mã hóa: XOREncryption([Khóa giải mã],[Chuỗi cần mã hóa])

2 hàm mình gửi theo đây được dùng rất nhiều trong đó cụ thể cách làm là họ trộn ký tự mã khóa sau đó chuyển sang mã ASC và dùng hàm XOR.
Rất đơn giản.
Nếu bạn muốn dùng các chuẩn khác như Base64 hoặc Sha thì có các thư viện khác cũng đầy trên mạng cả.
Riêng với đoạn chương trình sau đây, tùy vào kích thước mã khóa mà có khi phải mất rất nhiều thời gian để giải mã đấy. (26 chữ cái, + 10 số)
Nếu bạn muốn tạo mã Sêri cố định nào đó thì mình khuyến nghị nên dùng thuật toán random - ngẫu nhiên và sử dụng chuẩn mã hóa sha. Cái này là dạng mã hóa 1 chiều, không có chiều ngươc lại để làm chuỗi so sánh. (nhưng thuật nghữ kiểu MD5 Check-Sum là kiểu như thế đấy).
Và điểm quan trọng là bạn sẽ phải có một kho lưu trữ mã đã cấp để so sánh lại sau này.
Mã:
Option Explicit

Public Function XORDecryption(CodeKey As String, DataIn As String) As String

    Dim lonDataPtr As Long
    Dim strDataOut As String
    Dim intXOrValue1 As Integer
    Dim intXOrValue2 As Integer

    For lonDataPtr = 1 To (Len(DataIn) / 2)
        'The first value to be XOr-ed comes from the data to be encrypted
        intXOrValue1 = Val("&H" & (Mid$(DataIn, (2 * lonDataPtr) - 1, 2)))
        'The second value comes from the code key
        intXOrValue2 = Asc(Mid$(CodeKey, ((lonDataPtr Mod Len(CodeKey)) + 1), 1))

        strDataOut = strDataOut + Chr(intXOrValue1 Xor intXOrValue2)
    Next lonDataPtr
   XORDecryption = strDataOut
End Function

Public Function XOREncryption(CodeKey As String, DataIn As String) As String

    Dim lonDataPtr As Long
    Dim strDataOut As String
    Dim temp As Integer
    Dim tempstring As String
    Dim intXOrValue1 As Integer
    Dim intXOrValue2 As Integer


    For lonDataPtr = 1 To Len(DataIn)
        'The first value to be XOr-ed comes from the data to be encrypted
        intXOrValue1 = Asc(Mid$(DataIn, lonDataPtr, 1))
        'The second value comes from the code key
        intXOrValue2 = Asc(Mid$(CodeKey, ((lonDataPtr Mod Len(CodeKey)) + 1), 1))

        temp = (intXOrValue1 Xor intXOrValue2)
        tempstring = Hex(temp)
        If Len(tempstring) = 1 Then tempstring = "0" & tempstring

        strDataOut = strDataOut + tempstring
    Next lonDataPtr
   XOREncryption = strDataOut
End Function

Cách của bạn paulsteigel rất hay, mình cảm ơn bạn nhiều nhé 005
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Cách tạo báo cáo nhập xuất tồn như ảnh NguyenDungAnh 8 177 31-05-18, 09:55 AM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  Hỏi cách điều chỉnh report ledangvan 3 193 27-05-18, 07:13 PM
Bài mới nhất: ledangvan
  [Hỏi] Cách tạo report quá trình hưởng lương Cán bộ kiepgiangho79 5 501 23-10-17, 04:52 PM
Bài mới nhất: kiepgiangho79
  Có cách nào làm report sử dụng 2 nguồn số liệu khác nhau trungminh 1 404 20-05-17, 06:17 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Hỏi cách lập report ledangvan 16 3,155 23-03-17, 12:52 PM
Bài mới nhất: ledangvan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line