Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Gộp các cells trong cột thành 1 cell trong table hoặc 1 textbook trên form
#1
Hii em chào các anh/ chị. Hôm nay em lọc dữ liệu trong table. Hiện tại em đang mắc phải 1 trở ngại như sau:
ví dụ: database:
trong table khachhang có 1 trường tên là email. sau khi nhập 3 khách hàng có 3 email. e muốn gộp 3 email vào 1 textbox trên form hoặc xuất vào 1 cell của table.
Hiện tại em làm mấy cách rồi nhưng ko được. Có anh chị nào biết cách sử lý tình huống này? Xin các anh chị bầy cách cho em vơi. xin cảm ơn các anh/ chị đã đọc bài viết này.
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
bạn phải nói rõ gộp theo tiêu chí nào chứ, giả sử có 1000 records thì gộp như thế nào?
Chữ ký của hieuvn Xin chào! Mình là hieuvn, thành viên của Thủ Thuật Access tham gia ngày Oct 2010.
ღღღღღTài sản của hieuvn (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
hiiiii có nghĩa là cái trường [email] nó chứa nhiều email trong một cột. tiêu chí là làm sao gộp tất cả các email trong 1 cột đó vào 1 trường totallemail trong table email hoặc đưa giá trị đó vào 1 textbook trên form. đây là database của em. Nhờ các bác chỉ giúp.
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
nếu không nhầm ý đồ của bạn theo mình có 2 cách:

cách 1:
bạn làm 1 update query để update vào table email

cách 2: tạo 1 nút bấm trên form để update với code vba:

Private Sub Command0_Click()
DoCmd.SetWarnings False
strSQL = "INSERT INTO email ( idkhach, allemail ) " & vbCrLf & _
"SELECT idkhach, email " & vbCrLf & _
"FROM khachhang "
DoCmd.RunSQL strSQL
DoCmd.SetWarnings True
End Sub

have fun
Chữ ký của hieuvn Xin chào! Mình là hieuvn, thành viên của Thủ Thuật Access tham gia ngày Oct 2010.
ღღღღღTài sản của hieuvn (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn quanghoasla
#5
(31-10-14, 04:33 PM)hieuvn Đã viết: nếu không nhầm ý đồ của bạn theo mình có 2 cách:

cách 1:
bạn làm 1 update query để update vào table email

cách 2: tạo 1 nút bấm trên form để update với code vba:

Private Sub Command0_Click()
DoCmd.SetWarnings False
strSQL = "INSERT INTO email ( idkhach, allemail ) " & vbCrLf & _
"SELECT idkhach, email " & vbCrLf & _
"FROM khachhang "
DoCmd.RunSQL strSQL
DoCmd.SetWarnings True
End Sub

have fun
Hi hi bác ko hiểu ý của em rồi. các của bác dạng như append queri. mục đích của em là: gộp tất cả các email có trong table KHACHHANG

id | tenkhach | email
001 Nguyễn Văn Thông thongnguyen@gmail.com
002 Hoàng Hiều hieumobifone@gmail.com
003 Quế Xuân Sang xuanque@yahoomail.com
004 Trần Đức Nghĩa ducnghia72@gmail.com

thực hiện làm sao cho kết quả ở trường [allemai]l: thongnguyen@gmail.com, hieumobifone@gmail.com, xuanque@yahoomail.com, ducnghia72@gmail.com

xin lại phiền các bác một phen nữa ạ happy
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
mình gợi ý bạn dùng Function ConcatRelated
chịu khó GG chút nhé

have fun
Chữ ký của hieuvn Xin chào! Mình là hieuvn, thành viên của Thủ Thuật Access tham gia ngày Oct 2010.
ღღღღღTài sản của hieuvn (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn quanghoasla
#7
okie cảm ơn anh/chị nhiều. hàm này chưa dùng bao giờ nên cũng khó đối với em. em đang ngâm cứu. nếu anh chị có thể giúp em học hỏi thêm nhiều nữa nhé. rất vui có lời gợi ý có giá trị happy. hi vọng có demo tham khảo cho anh em học tập sớm.
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
e hèm,iem tên là Hiếu, boy thẳng nhé! 007
lúc nào rỗi mình làm file demo gửi lên cho
Chữ ký của hieuvn Xin chào! Mình là hieuvn, thành viên của Thủ Thuật Access tham gia ngày Oct 2010.
ღღღღღTài sản của hieuvn (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
cám ơn Hiếu vn. Mình đã làm được rồi. cái này kết hợp hàm Function ConcatRelated với Conc cũng được. ở đây mình dùng hàm Conc dùng cho querys được. ở table khach thêm 1 cái idnhom cho toàn giá trị =1. sau đó tiền hành rất đơn giản là cấu trúc hàm rất đơn giản và dễ hiểu. Dưới đây là
function:
'---------- cái này khai vào modul nhé -----------------------------------------------------
Option Compare Database
Option Explicit

Public Function Conc(Fieldx, Identity, Value, Source) As Variant
Dim cnn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset
Dim SQL As String
Dim vFld As Variant

Set cnn = CurrentProject.Connection
Set rs = New ADODB.Recordset
vFld = Null

SQL = "SELECT [" & Fieldx & "] as Fld" & _
" FROM [" & Source & "]" & _
" WHERE [" & Identity & "]=" & Value

' open recordset.
rs.Open SQL, cnn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly

' concatenate the field.
Do While Not rs.EOF
If Not IsNull(rs!Fld) Then
vFld = vFld & ", " & rs!Fld
End If
rs.MoveNext
Loop
' remove leading comma and space.
vFld = Mid(vFld, 3)

Set cnn = Nothing
Set rs = Nothing

' return concatenated string.
Conc = vFld
End Function

ở queri khai như sau:
Expr1: Conc("email","idgroup",[idgroup],"khachhang")
và thực hiện group idgroup lại là được còn ở expr1" lấy giá trị express

Đây là demo cho các bạn
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Khi mở form mặc định là form trống tvn_hut 5 811 20-06-18, 02:00 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] Đặt form nằm chính giữa màn hình pvhung76 1 97 19-06-18, 08:52 AM
Bài mới nhất: huuduy.duy
  [Hỏi] You cannot add or change a record because a related record is required in table? pvhung76 1 60 18-06-18, 12:12 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Format có điều kiện cho field trong Access Noname 2 4,277 09-06-18, 11:38 PM
Bài mới nhất: MTNQ
Tongue [Hỏi] Lệnh Hide/Unhide cột trong form Datasheet View bomnhauag 4 244 04-06-18, 04:48 PM
Bài mới nhất: bomnhauag

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line