Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Số báo danh gắn thêm mã trường
#1
Mình muốn thực hiện yêu cầu như sau:
Tại forms SoBaoDanh có một Text Bok Matruong nhập một mã bất kỳ là hai số (10, 11, 12 ...) và đánh số báo danh thì mã trường được gắn vào số báo danh của học sinh và định dạnh 6 số (100001, 110001, 120001 ...)
Các cao thủ giúp đỡ nhé.
Chân thành cảm ơn.
Gửi theo file demo
Chữ ký của dungnvl08 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Thế này:
1.Trường hợp chưa có số báo danh, muốn đánh số báo danh theo thứ tự tăng dần + Ghép mã trường thì:
Mã:
Private Sub Thucthi_Click()
    Dim stt As Integer: stt = 0
    Dim rst As Recordset
    Dim db As Database
    Set db = CurrentDb()
    Set rst = db.OpenRecordset("table1") 'table1 có trường Sobaodanh
    If Nz(Me.MaTruong, "") = "" Then
        MsgBox "Chưa có mã trường !"
        Me.MaTruong.SetFocus
        Exit Sub
    Else
        If rst.RecordCount > 0 Then
            rst.MoveFirst
            Do Until rst.EOF
            rst.Edit
            stt = stt + 1
            rst!Sobaodanh = Me.MaTruong & Format(stt, "0000")
            rst.Update
            rst.MoveNext
            Loop
        End If
    End If
    rst.Close
    Set db=Nothing
End Sub
2. Trường hợp bạn đã có trường số báo danh rồi, chỉ việc ghép với mã trường thì bạn đổi lệnh:
Mã:
rst!Sobaodanh = Me.MaTruong & Format(stt, "0000")
Thành lệnh:
Mã:
rst!Sobaodanh=Me.MaTruong & rst!Sobaodanh
là OK.

Chúc bạn thành công !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Cảm ơn bác nhiều!!!
Em đã làm được.
Chữ ký của dungnvl08 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Nối các trường trong subfrm sang table có điều kiện tronghieu9792 7 398 29-04-17, 12:36 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Thêm giá trị vào combobox tại vị trí nhập liệu tranthanhan1962 0 221 24-04-17, 06:37 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Nút Thêm dữ liệu trên form vulhu06 3 1,213 16-01-17, 10:33 AM
Bài mới nhất: Lê Văn Giáp
  [Hỏi] Cách thêm dữ liệu vào form Main_Sub NganNguyen 1 321 06-12-16, 02:23 AM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Hỏi] Làm sao để ấn định Null cho trường Date khi sử dụng Class Module Minh Tiên 8 1,036 18-11-16, 09:29 AM
Bài mới nhất: MinhnHang

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ