Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Số báo danh gắn thêm mã trường
#1
Mình muốn thực hiện yêu cầu như sau:
Tại forms SoBaoDanh có một Text Bok Matruong nhập một mã bất kỳ là hai số (10, 11, 12 ...) và đánh số báo danh thì mã trường được gắn vào số báo danh của học sinh và định dạnh 6 số (100001, 110001, 120001 ...)
Các cao thủ giúp đỡ nhé.
Chân thành cảm ơn.
Gửi theo file demo
Chữ ký của dungnvl08 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Thế này:
1.Trường hợp chưa có số báo danh, muốn đánh số báo danh theo thứ tự tăng dần + Ghép mã trường thì:
Mã:
Private Sub Thucthi_Click()
    Dim stt As Integer: stt = 0
    Dim rst As Recordset
    Dim db As Database
    Set db = CurrentDb()
    Set rst = db.OpenRecordset("table1") 'table1 có trường Sobaodanh
    If Nz(Me.MaTruong, "") = "" Then
        MsgBox "Chưa có mã trường !"
        Me.MaTruong.SetFocus
        Exit Sub
    Else
        If rst.RecordCount > 0 Then
            rst.MoveFirst
            Do Until rst.EOF
            rst.Edit
            stt = stt + 1
            rst!Sobaodanh = Me.MaTruong & Format(stt, "0000")
            rst.Update
            rst.MoveNext
            Loop
        End If
    End If
    rst.Close
    Set db=Nothing
End Sub
2. Trường hợp bạn đã có trường số báo danh rồi, chỉ việc ghép với mã trường thì bạn đổi lệnh:
Mã:
rst!Sobaodanh = Me.MaTruong & Format(stt, "0000")
Thành lệnh:
Mã:
rst!Sobaodanh=Me.MaTruong & rst!Sobaodanh
là OK.

Chúc bạn thành công !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Cảm ơn bác nhiều!!!
Em đã làm được.
Chữ ký của dungnvl08 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Dùng hàm sum dữ liệu tự thêm giá tri 0.000000001 mrsiro 3 134 27-04-18, 02:01 AM
Bài mới nhất: ongke0711
Photo Tao nut tim kiem va cho ket qua tren form tuong ung voi cac truong Winston nguyen 10 552 07-03-18, 08:19 AM
Bài mới nhất: Winston nguyen
  Subform hoạt động được nhưng không thêm dữ liệu vào được pvhung76 7 399 02-11-17, 08:16 AM
Bài mới nhất: pvhung76
  [Help] Cập nhật dữ liệu cho subform có thêm field mới subasatran 8 721 26-10-17, 05:54 PM
Bài mới nhất: subasatran
  Thêm giá trị vào combobox tại vị trí nhập liệu tranthanhan1962 4 795 02-10-17, 09:26 PM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line