Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Số báo danh gắn thêm mã trường
#1
Mình muốn thực hiện yêu cầu như sau:
Tại forms SoBaoDanh có một Text Bok Matruong nhập một mã bất kỳ là hai số (10, 11, 12 ...) và đánh số báo danh thì mã trường được gắn vào số báo danh của học sinh và định dạnh 6 số (100001, 110001, 120001 ...)
Các cao thủ giúp đỡ nhé.
Chân thành cảm ơn.
Gửi theo file demo
Chữ ký của dungnvl08 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Thế này:
1.Trường hợp chưa có số báo danh, muốn đánh số báo danh theo thứ tự tăng dần + Ghép mã trường thì:
Mã:
Private Sub Thucthi_Click()
    Dim stt As Integer: stt = 0
    Dim rst As Recordset
    Dim db As Database
    Set db = CurrentDb()
    Set rst = db.OpenRecordset("table1") 'table1 có trường Sobaodanh
    If Nz(Me.MaTruong, "") = "" Then
        MsgBox "Chưa có mã trường !"
        Me.MaTruong.SetFocus
        Exit Sub
    Else
        If rst.RecordCount > 0 Then
            rst.MoveFirst
            Do Until rst.EOF
            rst.Edit
            stt = stt + 1
            rst!Sobaodanh = Me.MaTruong & Format(stt, "0000")
            rst.Update
            rst.MoveNext
            Loop
        End If
    End If
    rst.Close
    Set db=Nothing
End Sub
2. Trường hợp bạn đã có trường số báo danh rồi, chỉ việc ghép với mã trường thì bạn đổi lệnh:
Mã:
rst!Sobaodanh = Me.MaTruong & Format(stt, "0000")
Thành lệnh:
Mã:
rst!Sobaodanh=Me.MaTruong & rst!Sobaodanh
là OK.

Chúc bạn thành công !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Cảm ơn bác nhiều!!!
Em đã làm được.
Chữ ký của dungnvl08 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Xin giúp tạo 1 trường trong table đánh số tự động thay cho autonumber trungminh 7 372 16-09-16, 04:17 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Lấy dữ liệu từ trường trong form khanhnevn30 2 208 24-07-16, 04:51 PM
Bài mới nhất: khanhnevn30
  [Hỏi] Loại bỏ trường trùng lặp trên combobox tvn_hut 3 218 03-07-16, 08:53 AM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] Tự thêm record có mã gần nhất ! hugox03 3 198 15-03-16, 06:27 AM
Bài mới nhất: MatTroiNguQuen
  [Help] Nhuộm đen record mới được thêm vào jason 20 849 01-03-16, 03:26 PM
Bài mới nhất: jason

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)