Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giúp mình tạo một ứng dụng quản lý văn bản đơn giản
#1
tblnhanyeucau:

id: Đánh số tự động (Có thể làm số phiếu)
socv: Số cv trên văn bản yêu cầu sửa chữa
donvi: Tên đơn vị gửi
ngaythang: Ngày gửi công văn
noidung: Nội dung yêu cầu (Sửa chữa máy tính, máy in, máy photo...)
congty: Tên công ty mình giao cho việc sửa chữa
nhanviengv: Tên nhân viên của công ty đó
thoigian: Lấy thời gian bắt đầu nhập vào hoặc tự nhập lúc nhập yêu cầu vào pm
tinhtrang: :Là tình trạng công việc đang xử lý, chưa xử lý, đã xử lý xong.

tblxulyyeucau:

- Chức năng tìm kiếm Văn bản để theo dõi khi cần tìm kiếm.
Tìm kiếm theo số cv:
Tìm kiểm theo tình trạng xử lý công việc: Chưa xử lý, Đang Xử lý, Xử lý xong
Tìm kiếm theo ngày tháng, đơn vị
Chức năng In báo cáo:
- Thống kê theo ngày lựa chọn từ ngày này đến ngày kia.(Thống kê số lượng yêu cầu tiếp nhận, số lượng yêu đã xử lý, đang xử lý, xử lý xong)
- Thống kê theo tháng, theo năm (Thống kê số lượng yêu cầu tiếp nhận, số lượng yêu đã xử lý, đang xử lý, xử lý xong)
- Thống kê theo đơn vị theo thời gian đã có bao nhiêu yêu cầu và tình trạng của các yêu cầu.

Nếu yêu cầu cần kiểm giá thì có button check vào mục cho kiểm giá để in kiểm giá gửi Phòng tài chính.

Kiemgia: Checkbox xem có phải kiểm giá hoặc không ( vì có thể tự sửa hoặc không cần xử lý) ( Có kiểm giá thì chuyển sang tblkiemgia để gửi phòng tài chính)

Nếu yêu cầu cần kiểm giá thì chuyển sang form Yêu cầu kiểm giá

tblguikiemgia

- Tại đây có chức năng tìm kiếm yêu cầu theo số công văn, ngày tháng, id, đơn vị.
- Tại đây sẽ load các thông tin từ tblnhanyeucau
- Và có các field để nhập thêm:

+ Congtyphoihop: Là công ty phối hợp kiểm tra khi cùng kiểm tra sửa chữa
+ Phương án xử lý: Đưa ra phương án xử lý
+ congtydutoan: Là công ty đưa báo giá thấp nhất có thể không là công ty phối hợp kiểm tra
+ kinhphi: Là tổng kinh phí cần thực hiện
+ Dùng hàm dịch số ra chữ của tiền.
+ Vanbankem: Là các văn bản đính kèm ( bb kiểm tra, ...)

Sau khi load dữ liệu và nhập xong thì in báo cáo bào gồm tất cả các trường trên. (Có thể có chức năng xuất là word để chỉnh sửa)

Sau đó chờ kết quả kiểm giá.

tblbaocaop

- Tại đây có chức năng tìm kiếm yêu cầu theo số công văn, ngày tháng, id, đơn vị.
- Tại đây sẽ load các thông tin từ tblnhanyeucau
- Dùng hàm dịch số ra chữ của tiền.
- Và có các field để nhập thêm:
+ nguonkinhphi: Là nguồn kinh phí được lãnh đạo duyệt chi cho viêc sửa chữa.

Sau khi load dữ liệu và nhập xong thì in báo cáo bào gồm tất cả các trường trên. (Có thể có chức năng xuất là word để chỉnh sửa)
Chữ ký của hctol Xin chào, mình là hctol, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-02 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Bạn cần tạo csdl và thực hiện những yêu cầu nào mà bạn cảm thấy làm đc, và các yêu cầu nào ko làm đc thì đăng từng câu hỏi 1 lên để mọi người góp ý chỉnh sửa chứ ko làm từ a-z đâu bạn à happy
Chữ ký của quan_pc Lắp đặt Internet VNPT tại Điện Bàn - Quảng Nam - Hotline: 0915.636.745
ღღღღღTài sản của quan_pc (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Cảm ơn bạn. Hiện tại mình đang vướng không xử lý được việc trên form nhập dữ liệu để insert vào cũng 2 bảng 1 lúc, code như sau:

Option Compare Database

Private Sub Command26_Click()
Dim db As DAO.Database
Dim rs As DAO.Recordset
Dim rs2 As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("nhanyeucau")
Set rs2 = db.OpenRecordset("guikiemgia")
If DCount("id", "nhanyeucau") > 1 Then
MsgBox "Ten da co"
Exit Sub


Else
rs.AddNew
rs.Fields("id") = id.Value
rs.Fields("socv") = socv.Value
rs.Fields("donvi") = donvi.Value
rs.Fields("ngaythang") = ngaythang.Value
rs.Fields("noidung") = noidung.Value
rs.Fields("congty") = congty.Value
rs.Fields("thoigiangv") = thoigiangv.Value
rs.Fields("tinhtrang") = tinhtrang.Value
rs.Fields("kiemgia") = kiemgia.Value
rs.Update
rs.Close
rs2.AddNew
rs2.Fields("id") = id.Value
rs2.Fields("socv") = socv.Value
rs2.Fields("donvi") = donvi.Value
rs2.Fields("ngaysoancv") = ngaysoancv.Value
rs2.Fields("thangsoancv") = thangsoancv.Value
rs2.Fields("ngaythang") = ngaythang.Value
rs2.Fields("noidung") = noidung.Value
rs2.Fields("congtyphoihop") = congtyphoihop.Value
rs2.Fields("phuonganxuly") = phuonganxuly.Value
rs2.Fields("congtydutoan") = congtydutoan.Value
rs2.Fields("kinhphi") = kinhphi.Value
rs2.Fields("vanbankem") = vanbankem.Value
rs2.Update
rs2.Close
db.Close
MsgBox "ok"
End If

End Sub


Data: http://upfile.vn/ixPN/db1.mdb

Bác nào chỉ giúp sai ở đâu chút.
Chữ ký của hctol Xin chào, mình là hctol, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-02 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Option Compare Database

Private Sub Command26_Click()
on error goto err
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Dim rs2 As Recordset
Set db = CurrentDb()
Set rs = db.OpenRecordset("nhanyeucau", db_open_table)
Set rs2 = db.OpenRecordset("guikiemgia", db_open_table)
with rs
.AddNew
!id = me.id.Value
!socv = me.socv.Value
!donvi = me.donvi.Value
!ngaythang = me.ngaythang.Value
!noidung = me.noidung.Value
!congty = me.congty.Value
!thoigiangv = me.thoigiangv.Value
!tinhtrang = me.tinhtrang.Value
!kiemgia = me.kiemgia.Value
.Update
end with
with rs2
.AddNew
!id = me.id.Value
!socv = me.socv.Value
!donvi = me.donvi.Value
!ngaysoancv = me.ngaysoancv.Value
!thangsoancv = me.thangsoancv.Value
!ngaythang = me.ngaythang.Value
!noidung = me.noidung.Value
!congtyphoihop = me.congtyphoihop.Value
!phuonganxuly = me.phuonganxuly.Value
!congtydutoan = me.congtydutoan.Value
!kinhphi = me.kinhphi.Value
!vanbankem = me.vanbankem.Value
.Update
end with
rs.Close
rs2.Close
set db = nothing
MsgBox "Cap nhat thanh cong"
exit_err:
Exit sub
err:
msgbox "Cap nhat khong thanh cong"
resume exit_err
End Sub


'Chuc ban thanh cong!
nvq771929@gmail.com
Chữ ký của nvq771929 Xin chào, mình là nvq771929, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 12-02 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn hctol
#5
Cảm ơn bạn, mình đã thử nhưng dữ liệu chỉ insert được vào nhanyeucau chứ không vào được guikiemgia. Sao vậy bạn nhỉ ?
Chữ ký của hctol Xin chào, mình là hctol, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-02 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Bạn tạo mối quan hệ sai rồi. Xem lại nhé.
Chúc bạn thành công
nvq771929@gmail.com
Chữ ký của nvq771929 Xin chào, mình là nvq771929, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 12-02 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Bạn chỉ giúp lại cho mình chút. Để sửa lại mqh.
Chữ ký của hctol Xin chào, mình là hctol, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-02 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
Chào bạn!
Tôi đã sửa liên kiết cho bạn. Bạn truy cập link dưới để load file db1 về nhé
https://drive.google.com/file/d/0B1ULoNI...sp=sharing

nvq771929@gmail.com
Chữ ký của nvq771929 Xin chào, mình là nvq771929, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 12-02 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn hctol
#9
Cảm ơn bạn nvq771929 rất rất nhiều, lâu rồi mình cũng quên. Bạn cho hỏi những lúc nào nên sử dụng 1-1 những lúc nào nên sử dụng 1-~. Mình đang muốn áp dụng code của bạn ở trên để khi tìm kiếm và in ở form guikiemgia, nhập dữ liệu vào và để in ở form bbc. Rất hi vọng được sự giúp đỡ bạn.
Chữ ký của hctol Xin chào, mình là hctol, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-02 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
Từ mối quan hệ của nó đã nói nên tất cả: 1-1 (tương ứng với mỗi mẫu tin của bảng này chỉ nhận quan hệ với duy nhất một mẫu tin của bảng khác, vd: mỗi người chỉ có một số CMTND); 1-n (tương ứng với mỗi mẫu tin của bảng này có thể nhận quan hệ với nhiều mẫu tin của bảng khác, vd: mỗi trường thì có thể có nhiều lớp; mỗi lớp thì có thể có nhiều học sinh)

014
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn hctol


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Chương trình] Quản lý văn bản điện tử qua LAN v1.5.1 maidinhdan 130 31,385 16-04-18, 11:51 AM
Bài mới nhất: shinicom
  Trang web chia sẻ hơn 40 ứng dụng Access - không khóa code ongke0711 2 250 08-04-18, 09:17 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Xin chương trình quan ly đề thi Trắc nghiệm Winston nguyen 3 209 15-03-18, 10:10 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Chương trình quản lý bán thuốc-phòng khám tt1212 47 4,279 14-03-18, 07:39 PM
Bài mới nhất: tt1212
  Phần mềm quản lý quán cà phê Onnline tt1212 7 446 06-02-18, 09:29 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line