Tùy chọn

Cách chuyển số thành chuỗi mà vẫn giữ nguyên định dạng số