Đánh giá chủ đề:
 • 6 Votes - 1.67 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MS Access- Toàn tập
#1
MS Access - Chương 1: Thuật ngữ Access
Access cung cấp môi trường với các tiện ích mạnh mẽ để quản lý thông tin. Sử dụng Access, bạn có thể thực hiện được các nhiệm vụ quản trị dữ liệu khó khăn. Chương này là bước đầu tiên trong quá trình học và làm quen với các thuật ngữ cơ sở, cũng như cách để khởi động và thoát khỏi Access. Bạn sẽ được trợ giúp và nắm vững đại cương về những gì có thể làm với Access.

Sau khi kết thúc chương này, bạn sẽ nắm được những kiến thức sau:

*
Thế nào là cơ sở dữ liệu
*
Mối liên hệ giữa các table (bảng), form (báo biểu), query (truy vấn) tới một Cơ sở dữ liệu như thế nào
*
Thế nào là các bản ghi và trường dữ liệu
*
Cách khởi động Access
*
Môi trường làm việc của Access
*
Wizards trợ giúp như thế nào
*
Làm cách nào để nhận được sự trợ giúp khi sử dụng Access
*
Có thể sử dụng cả cơ sở dữ liệu và Access
*
Cách thoát khỏi Access

Bài 1: Làm quen với Access (Click to View)
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , hocaccess , Hạ Vàng
#2
Bài 2: Sử dụng môi trường Access (Click to View)
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , hocaccess
#3
MS Access - Bài 3: Xem xét đến khả năng làm việc (Click to View)
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , hocaccess
#4
Bài 4: Thoát khỏi Access (Click to View)
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , hocaccess
#5
Chương 2: Học Access trong 1 giờ

Access là chương trình quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng. Trong chương này, bạn sẽ bắt đầu đề cập đến khả năng của Access. Mặc dù tiêu đề của chương này là “Học Access trong 1 giờ”, tức là bạn sử dụng Access rất nhanh. Như vậy, một giờ không thể đủ thời gian để nắm vững các tính năng cao cấp được. Nhưng sẽ đủ thời gian để học các khái niệm cơ bản và tạo cơ sở dữ liệu có thể sử dụng ngay.

Sau khi kết thúc chương này, bạn sẽ hiểu được các khái niệm sau:
 • Cách tạo một cơ sở dữ liệu.
 • Đặt tên cho cơ sở dữ liệu là gì và lưu ở đâu
 • Cách tạo bảng sử dụng Table Wizard
 • Các kiểu bảng có thể tạo bằng Table Wizard.
 • Đặt tên cho một bảng như thế nào.
 • Khóa chính là gì và cách chọn khóa.
 • Cách nhập thông tin vào một bảng mới
 • Cách thoát khỏi Datasheet
 • Làm thế nào để thay đổi và xóa thông tin trong bảng.
 • Khi nào thì thông tin thực sự được lưu.
Bài 5: Tạo một cơ sở dữ liệu riêng (Click to View)
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , hocaccess
#6
Bài 6: Tạo bảng trong Access

Sau khi tạo cơ sở dữ liệu, bạn cần tạo ít nhất là một bảng. Access sử dụng các bảng để xác định cấu trúc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Mỗi bảng chứa tập hợp các thông tin có liên quan. Access dễ dàng xây dựng các bảng. Nó cũng cung cấp Table Wizard để trợ giúp việc tạo các loại bảng phổ biến. Sử dụng Table Wizard để tạo bảng đầu tiên trong cơ sở dữ liệu.
Chú ý: Phải chắc chắn bạn không nhầm bảng với một cơ sở dữ liệu. Trong phần mềm nào đó, một cơ sở dữ liệu đơn giản chỉ là danh sách các thông tin, như một bảng trong Access. Tuy nhiên, một cơ sở dữ liệu trong Access có nhiều hơn một bảng. Để biết thêmbạn hãy xem lại chương 1 (Click to View)
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , hocaccess
#7
MS Access - Bài 7: Nhập thông tin cho bảng
Một trong những cách chính để nhập thông tin cho một bảng là thông qua chế độ Datasheet.
(Click to View)
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , hocaccess
#8
MS Access - Bài 8: Thay đổi thông tin trong bảng (Click to View)
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , hocaccess
#9
MS Access - Bài 9: Xóa bản ghi và lưu lại thông tin

Ở đầu chương này, bạn đã học cách thêm bản ghi vào bảng. Khi kết thúc, bạn có thể muốn xóa một hoặc nhiều bản ghi. Ví dụ, nếu bạn không đồng ý một người bạn nào đó và muốn xóa anh ta khỏi cơ sở dữ liệu “My Friends”.

Để xóa một bản ghi, thực hiện theo các bước sau:

1. Sử dụng chuột để lựa chọn một bản ghi bạn muốn xóa. Thực hiện việc này bằng cách di chuyển chuột vào vùng xám tại phía bên trái bản ghi. Khi con chuột trỏ vào vùng này, nó sẽ thay đổi con trỏ thành mũi tên sang phải.

2. Kích chuột để bôi đen bản ghi đó.

Nhấn phím DEL hoặc lựa chọn Delete từ menu Edit. Access hiển thị một hộp thoại (như hình 1) đưa ra lời nhắc xác định có xóa bản ghi này không:
[Hình: access.jpg]
Hình 1: Bạn cần xác định bản ghi sẽ xóa.

Kích chuột chọn Yes để xóa bản ghi, hoặc No để không xóa.

Lưu ý: Phải đảm bảo bạn thực sự muốn xóa bản ghi đã lựa chọn trước khi kích chuột vào Yes. Bạn không thể undo lại khi bản ghi đã được xóa. Ngoài ra, Access cho pehps lựa chọn nhiều bản ghi cùng một lúc để xóa. Để lựa chọn các bản ghi đó, giữ phím Shift trong khi chọn bản ghi, thao tác này sẽ lựa chọn tất cả các bản ghi nằm giữa hai bản ghi được chọn. Để chọn các bản ghi không liền nhau, giữ phím Ctrl và lần lượt chọn từng bản ghi.

Lưu thông tin tạo và chỉnh sửa

Khi thêm và thay đổi một bản ghi, một biểu tượng bút chì sẽ xuất hiện ở phía bên trái của bản ghi. Biểu tượng này đánh dấu bản ghi nào đang được chỉnh sửa và thay đổi nhưng chưa được ghi lại. Khi bạn sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang bảng ghi khác. Access sẽ tự động lưu các thay đổi lại. Vì vậy, trên thực tế không có câu lệnh nào cần được sử dụng để lưu lại dữ liệu.

Access tự động lưu dữ liệu theo cách này để bảo vệ thông tin cho bạn. Nếu trong trường hợp đột ngột mất điện hoặc tắt máy, chỉ có bản ghi hiện thời đang chỉnh sửa là bị mất thông tin (bản ghi có biểu tượng bút chì). Access sẽ lưu tất cả thông tin mà bạn đã chỉnh sửa trước đó.

Lưu ý: hoạt động chính xác của trường hợp lưu dữ liệu này là thông tin đầu tiên sẽ được lưu trên bộ đệm của đĩa trong bộ nhớ máy tính. Khi bộ đệm đầy hoặc khi chương trình bị đóng, thông tin mới được lưu trên đĩa. Mặc dù sự sắp xếp này làm tăng tốc hiệu suất máy tính nhưng nó cũng có rủi ro. Thông tin trong bộ đệm (chưa được lưu vào đĩa) sẽ bị mất nếu bạn chẳng may tắt nguồn máy tính. Chỉ có một cách để tránh trường hợp này là bạn phải có một nguồn điện dự phòng và đừng bao giờ nhấn nhầm phải nút Power.
Ngân NT (Theo Learn Access)-quantrimang
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess
#10
Ms Access - Bài 10: Tóm tắt chương 2

rong chương này, bạn đã nắm được những đại cương đầu tiên về sức mạnh của Access đem tới cho desktop. Bây giờ, bạn đã biết làm thế nào sử dụng các công cụ phát triển được xây dựng trong Access (như Table Wizard) để thiết lập bảng nhanh và dễ dàng hơn. Bạn cũng biết cách tạo cơ sở dữ liệu riêng và nhập thông tin cho bảng.

Trước khi chuyển tiếp tới Chương 3, phải chắc chắn bạn hiểu các nội dung sau:

• Tạo một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng nút New Database từ menu File hoặc dùng công cụ New.

• Bạn có thể sử dụng Table Wizard để tạo một bảng nhanh và dễ dàng hơn.

• Table Wizard cung cấp nhiều bảng mẫu. Có thể sử dụng chúng để bắt đầu cho một cơ sở dữ liệu.

• Sử dụng khóa chính trong bảng để giúp Access trong việc sắp đặt bảng và tìm bản ghi nhanh nhất.

• Chế độ Datasheet cho phép bạn trực tiếp nhập thông tin trong một bảng và sửa chữa thông tin theo yêu cầu.

• Sử dụng nút Find để tìm kiếm thông tin trong bảng. Nút này cho phép bạn xây dựng điều kiện tìm kiếm sử dụng các ký tự đại diện theo yêu cầu.

• Sử dụng nút Replace để thay thế thông tin trong bảng. Nút này giống với nút Find nhưng nó cho phép được thay thế.

• Để xóa một bản ghi từ Datasheet, chọn bản ghi và nhấn phím DELETE hoặc chọn Delete từ menu Edit.

• Access lưu sự thay đổi trên từng bản ghi một cách tự động. Khi bạn di chuyển từ một bản ghi này sang một bản ghi khác, Access sẽ lưu lại bất kỳ thay đổi nào đã sửa trên bản ghi trước khi di chuyển.
Ngân NT (Theo Learn Access)
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Tài Liệu Tổng hợp đầy đủ các lệnh VBA và modules Access maidinhdan 1 2,081 18-01-19, 12:20 PM
Bài mới nhất: parpirus
  Bài giảng về VBA cho Access của Phạm Thị Kim Ngoan Xuân Thanh 10 9,373 17-10-17, 08:14 PM
Bài mới nhất: minhtungph
Rainbow Hướng dẫn tự học Microsoft Access 2016 từ A đến Z ittdg 5 1,996 14-10-17, 01:36 PM
Bài mới nhất: ittdg
Smile [Help] Giáo trình tự học Access của thầy Ông Văn Thông mesavn04 2 4,121 15-08-17, 12:17 PM
Bài mới nhất: vkaccess
  [Giáo trình] Chia sẽ giáo trình Access 2007 Che_Guevara 1 1,947 04-04-17, 09:50 AM
Bài mới nhất: levelpro

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối