Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Nhập dữ liệu trên 1 textbox lưu lại trên 2 bảng không dùng relationships
#1
Như tiêu đề mình muốn làm như thế
Đặt Control Source thì chỉ có thể chọn được 1 feild trong bảng
Mà mình lại muốn làm 1 textbox khi nhập vào textbox đó thì dữ liệu sẽ được lưu trên 2 feild của 2 bảng
mọi người giúp mình với
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Mình là newbie, thấy câu hỏi này cũng hay, ngồi làm thử, Các bạn góp ý nha

File Dowload

Mã:
Private Sub cmdLUU_Click()
On Error GoTo cmdLUU_Err

    If Me.NewRecord And Not Me.Dirty Then
        MsgBox "Ban phai nhap du lieu truoc khi luu", , "Luu Y!"
        txtTEN.SetFocus
        Exit Sub
    End If
    
    DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
    DoCmd.SetWarnings False
        If Nz(DLookup("MSNV", "Table2", "MSNV = " & Me.txtMSNV & ""), 0) = 0 Then
            DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Table2 SELECT * FROM Table1 WHERE ((Table1.MSNV)=[Forms]![frmTable1]![txtMSNV]);"
        Else
            DoCmd.RunSQL "UPDATE Table1 INNER JOIN Table2 ON Table1.MSNV = Table2.MSNV SET Table2.TEN = Table1.TEN, Table2.TUOI = Table1.TUOI, Table2.DIACHI = Table1.DIACHI WHERE ((Table2.MSNV)=[Forms]![frmTable1]![txtMSNV]);"
        End If
    DoCmd.SetWarnings True
    cmdTHEM.Enabled = True
    cmdTHEM.SetFocus
    cmdLUU.Enabled = False
    
cmdLUU_Exit:
        Exit Sub
cmdLUU_Err:
    MsgBox "Ma loi: " & Err.Number & Chr(13) & Err.Description, , "Loi"
Resume cmdLUU_Exit
End Sub

Mã:
Private Sub Form_Close()
On Error GoTo FClose_Err

    DoCmd.SetWarnings False
        DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Table2 SELECT * FROM Table1 WHERE (Table1.MSNV Not In (select [MSNV] from [Table2]));"
    DoCmd.SetWarnings True

FClose_Exit:
        Exit Sub
FClose_Err:
    MsgBox "Ma loi: " & Err.Number & Chr(13) & Err.Description, , "Loi"
Resume FClose_Exit
End Sub
Chữ ký của MTNQ Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn changkhoonline77 , danhxetnghiem , cawboy , jason
#3
Cách sao lưu dữ liệu này rất hay.

Cảm ơn đã chia sẽ!

Nhưng. Mình muốn lưu theo một thời gian nhất định (ví dụ: 1 ngày hay 6h..v.v. ) thì phải làm sao?
Chữ ký của danhxetnghiem Đừng bao giờ so sánh đoạn đầu của bạn với đoạn giữa của người khác
Reply
Những người đã cảm ơn cawboy


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Kết nối dữ liệu từ cổng COM thanhtruong 2 142 15-06-18, 04:03 PM
Bài mới nhất: thanhtruong
  [Hỏi] Làm mờ hoặc thanh menu không hoạt động khi đăng nhập Trần Đình Thành 2 151 04-06-18, 10:30 AM
Bài mới nhất: vulhu06
  [Hỏi] Cách chống âm kho khi xóa phiếu nhập! NguyenDungAnh 2 123 16-05-18, 10:12 PM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  [Hỏi] Không cho chọn một vài thành phần trong combobox NguyenDungAnh 7 165 12-05-18, 03:34 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  Hỏi cách copy dữ liệu ledangvan 1 137 01-05-18, 03:12 PM
Bài mới nhất: MTNQ

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line