Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Add danh sách file trong cùng 1 folder vào list box
#1
Chào cả nhà,

Mình có 1 vấn đề này, mong cả nhà giúp mình
Như trên tiêu đề, mình muốn list box hiện tên cá file có trong 1 folder bất kỳ.

Cám ơn cả nhà nhiều ^^
Chữ ký của haw_4er Xin chào, mình là haw_4er, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 20-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(09-09-13, 03:25 PM)haw_4er Đã viết: Chào cả nhà,

Mình có 1 vấn đề này, mong cả nhà giúp mình
Như trên tiêu đề, mình muốn list box hiện tên cá file có trong 1 folder bất kỳ.

Cám ơn cả nhà nhiều ^^

Bạn cần tên file trong folder hay cả tên đường dẫn?
Tên File : thuthuataccess.mdb
Tên đường dẫn : D:\Access\thuthuataccess.mdb
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haw_4er
#3
Mình cần cả 2 luôn, như là khi mình link thới folder đó thì xuất hiện trong đó có nhưng file nào ^^
Chữ ký của haw_4er Xin chào, mình là haw_4er, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 20-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Mã PHP:
Sub GetFile()
    
Dim i As LongMyDir As String
    MyDir 
"D:\Access"
    
With Application.FileSearch       
        
.LookIn MyDir              '<--- Tim trong thu muc này
        .FileName = "*.*"            '
<--- Kieu file can tìm
        
If .Execute() > 0 Then
            
For 1 To .FoundFiles.Count
                Me
.lstTenFile.AddItem Replace(.FoundFiles(i), MyDir "\", "")    '<--- Chi lay ten file
                Me.lstDuongDan.AddItem .FoundFiles(i)                '<----Lay ca duong dan
            Next i
            End If       
    End With
End Sub 
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haw_4er , Minh Tiên
#5
Hôm nay lang thang trên diển đàn thấy bài này làm thử không được, tìm hiểu thì mới biết FileSearch function đã được gỡ bỏ kể từ phiên bản 2007, thay cho hàm này có thể sử dụng hàm Dir hoặc FileSystemObject

Các bạn có thể tham khảo tại đây:
http://support.microsoft.com/kb/935402

Dir function:
http://office.microsoft.com/en-us/access...28824.aspx

FileSystemObject:
http://support.microsoft.com/kb/185601

015
Chữ ký của MTNQ Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
1/ Đúng là từ Office 2007 không còn hỗ trợ FileSerach nữa, nhưng cũng không nên lạm dụng hàm Dir. Cách chuẩn nhất là dùng FileSystemObject
2/ Nhân tiện giới thiệu với các bạn một hàm tìm kiếm dựa vào lệnh DOS. Bài viết của bạn ndu9608163, một thành viên kỳ cựu của Giải pháp Excel
Mã PHP:
Function GetListFile(ByVal Folder As StringByVal Search As StringByVal InSub As Boolean)
  
Dim sComm As StringtmpFile
  On Error 
GoTo ExitSub
  
If Right(Folder1) <> "\" Then Folder = Folder & "\"
  Folder = """" & Folder & """"
  With CreateObject("
Scripting.FileSystemObject")
    tmpFile = .GetTempName
    sComm = "
DIR " & Folder & "*" & Search & "* /ON //A-" & IIf(InSub, "/S", " ") & " >" & tmpFile
    CreateObject("
Wscript.Shell").Run "cmd /" & sComm, 0, True
    GetListFile = Split(.OpenTextFile(tmpFile, 1).ReadAll, vbCrLf)
  End With
  Kill tmpFile
ExitSub:
End Function 

Cú pháp hàm GetListFile là:
GetListFile(Đường dẫn của thư mục, kiểu file muốn lấy, có lấy file trong thư mục con không)
Ví dụ
Arr = GetListFile("D:\Excel, "*.xls", True) ---> Nghĩa là lấy toàn bộ kiểu file xls trong thư mục D:\Excel, bao gồm cả thư mục con... Kết quả cho vào biến Arr
Arr = GetListFile("D:\Software", "*", FALSE) ---> Nghĩa là lấy tất cả các file (bất cứ loại file nào) trong thư mục D:\Software, không bao gồm cả thư mục con... Kết quả cho vào biến Arr
Hàm này sẽ trả về kết quả là 1 mảng chứa các phần tử là đường dẫn của các file ---> Từ mảng kết quả này, bạn muốn làm gì tiếp tùy ý thôi

Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn MTNQ


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Khi mở form mặc định là form trống tvn_hut 5 803 20-06-18, 02:00 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  Format có điều kiện cho field trong Access Noname 2 4,277 09-06-18, 11:38 PM
Bài mới nhất: MTNQ
Tongue [Hỏi] Lệnh Hide/Unhide cột trong form Datasheet View bomnhauag 4 244 04-06-18, 04:48 PM
Bài mới nhất: bomnhauag
  [Help] Tạo form tìm kiếm đơn giản trong access liaemars 2 163 23-05-18, 09:40 AM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  [Hỏi] Không cho chọn một vài thành phần trong combobox NguyenDungAnh 7 165 12-05-18, 03:34 PM
Bài mới nhất: cpucloi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line