Tùy chọn

Tạo trình chơi nhạc trên Excel bằng WMP của Windows(WMP cũ)