Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hướng dẫn] Một số hàm có sẵn của Access về tập tin và thư mục
#1
1/ Dir

--- Cú pháp : Dir ( Path, [Attribute] As vbFileDirectory) As String
Hàm trả về giá trị chuỗi là tên của tập tin hoặc thư mục hay nhãn của ổ đĩa. Hàm sẽ trả về giá trị rỗng nếu đường dẫn không có thật.
Path : Đường dẫn đến tập tin/ thư mục/ phân vùng
Attribute : thường dùng nhất là vbNormal (mặc định - dùng để lấy tên tập tin) và vbDirectory (lấy tên thư mục)

----- Ví dụ :
Dir ("E:\Example.mdb") '>>> Kết quả là Example.mdb
Dir ("E:\New Folder") '>>> Kết quả là rỗng (vì NewFolder không phải là tập tin)
Dir ("E:\New Folder", vbDirectory) '>>> Kết quả là New Folder

Mẹo : bạn có thể dùng hàm Dir để kiểm tra sự tồn tại của một tập tin/ thư mục nào đó :

Mã:
Sub ValidateFile()
     If Dir("E:\My File.txt") = "" Then
          Msgbox "File khong ton tai"
     Else
          Msgbox "File co ton tai"
     End If
End Sub

Sub ValidateFolder()
     If Dir("E:\My Folder", vbDirectory) = "" then
          Msgbox "Folder khong co ton tai"
     Else
          Msgbox "Folder co ton tai"
     End If
End Sub

** Có thể sử dụng dấu chấm hỏi hoặc dấu sao để đại diện cho 1 hoặc nhiều ký tự
VD: Dir("E:\My Folder\*.mdb") '>>> Nếu có nhiều hơn 1 file mdb thì hàm sẽ trả về tên file đầu tiên được tìm thấy. Bạn có thể dùng vòng lặp để liệt kê các tập tin trong một thư mục hay các thư mục trong 1 ổ đĩa, vấn đề này sẽ được đề cập trong phần khác
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , maidinhdan , Minh Tiên
#2
2_ FileCopy :
--- Cú pháp : FileCopy (Source As String, Destination As String)
Hàm dùng để copy tập tin từ địa chỉ nguồn (Source) đến địa chỉ đích (Destination)

----- Ví dụ :
Giả sử bạn có file Example.mdb trong ổ E:\
FileCopy ("E:\Example.mdb", "D:\Exam.mdb") '>>> Giờ thì trong ổ D:\ sẽ có file Exam.mdb là bản sao của Example.mdb ở ổ E:\
FileCopy ("D:\Exam.mdb", "E:\") '>>> có thể bỏ tên file ở Destination

3_ FileDateTime :
--- Cú pháp : FileDateTime ( PathName )
Hàm sẽ trả về giá trị ngày giờ khởi tạo (Date Created) hoặc lần thay đổi cuối (Last Modified) của tập tin/ thư mục PathName được cung cấp

----- Ví dụ :
FileDateTime ("E:\ My File.mdb") '>>> Kết quả trả về sẽ có dạng : 20/04/2008 2:30:27 PM
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , maidinhdan , Minh Tiên
#3
4_ Kill :
--- Cú pháp : Kill ( PathName )
Hàm dùng để xoá file với đường dẫn là PathName

----- Ví dụ :
Kill ("E:\Example.txt") '>>> xoá tập tin Example.txt ở ổ E:\

5_ MkDir :
--- Cú pháp : MkDir ( Path As String )
Hàm dùng để tạo thư mục với đường dẫn là Path

----- Ví dụ :
MkDir ("E:\New Folder") '>>> tạo thư mục New Folder ở ổ E:\

6_ RmDir :
--- Cú pháp : RmDir ( PathName )
Hàm dùng để xoá thư mục (chỉ xoá được thư mục rỗng)

----- Ví dụ :
RmDir ("E:\MyFolder") '>>> xoá thư mục MyFolder ở ổ E:\. Hàm sẽ trả về lỗi nếu trong thư mục MyFolder có tập tin
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , maidinhdan , Minh Tiên
#4
7_ Di chuyển tập tin :
Ở mục số 2 có hàm FileCopy dùng để sao chép một tập tin. Nếu muốn di chuyển cả tập tin đi thì bạn dùng hàm Name (không biết có nên gọi nó là một hàm hay không vì cách hoạt động của nó không giống như hàm bình thường)
--- Cú pháp : Name Source As Destination
Source : địa chỉ nguồn
Destination : địa chỉ đích

----- Ví dụ :
Name "E:\Exam.txt" As "D:\Example.txt" '>>> ổ E:\ bây giờ không còn file Exam.txt và nó đã chuyển thành file Example.txt ở ổ D:\

Nếu như Source cùng cấp với Destination thì Name sẽ làm nhiệm vụ đổi tên file
----- Ví dụ :
Name "E:\abc.txt" As "E:\def.txt" 'Đổi tên tập tin abc.txt thành def.txt
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn changkhoonline77 , Noname , Minh Tiên , thanhthienhg , maidinhdan


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hàm] Demo Hàm mở mọi loại file ( Access) maidinhdan 9 3,586 08-02-17, 09:49 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Hướng Dẫn Một số hàm D trong Access Xuân Thanh 12 10,329 22-01-16, 01:55 PM
Bài mới nhất: khanghychu
  Hướng Dẫn Một số hàm C... trong Access Xuân Thanh 2 1,943 21-01-16, 11:06 AM
Bài mới nhất: khanghychu
  Sử dụng thư viện hàm của Excel trong Access Noname 4 6,953 14-02-15, 01:45 PM
Bài mới nhất: thucgia
  Hàm Tách Tên, Họ trong Access Noname 4 6,063 04-08-14, 04:57 PM
Bài mới nhất: Xuân Thanh

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line