Bình chọn: Ý kiến của bạn về thủ thuậtt này?
Rất bổ ích
100.00%
6 100.00%
Tốt
0%
0 0%
Bình thường
0%
0 0%
Không có gì đặc sắc
0%
0 0%
Tổng cộng 6 bình chọn 100%
* Bạn đã bình chọn cho mục này. [Hiển thị kết quả]

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hướng dẫn] Kỹ thuật dùng DAO để nhập liệu và xuất dũ liệu
#1
Hôm nay hướng dẫn câc bạn kỹ thuật dung DAO để nhập liệu từ một Database này vào một Database khác. Các bạn download file đính kèm về nghiên cứu. Chú ý cách chọn các DDL đi kèm theo(Trong cửa sổ VBA, vào menu Tools/References...). Tặng kèm cách xuất dũ liệu từ Database ra file Excel
File chưa dũ liệu là file Data.mdb, file dùng để cập nhật là file NhapLieu.mdb, file Danh sach.xls là file Excel để xuất dữ liệu
Chủ yếu nghiên cứu cái này
1/ Cập nhật dữ liệu từ Database Nhaplieu vào Database Data
Mã PHP:
Private Sub cmdCapNhat_Click()
    If 
Me.txtMaHang "" Or Me.txtTenHang "" Or Me.txtDVT "" Then
        MsgBox 
"Phai ghi du du lieu", , "Thong Bao"
        
Exit Sub
    End 
If
    
Dim Data As Database
    Dim rs 
As Recordset
    Set Data 
DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(CurrentProject.Path "\Data.mdb")
    
Set rs Data.OpenRecordset("tblHangHoa"dbOpenTable)
    
rs.AddNew
    rs
.Fields(0) = Me.txtMaHang
    rs
.Fields(1) = Me.txtTenHang
    rs
.Fields(2) = Me.txtDVT
    rs
.Update
    rs
.Close
    Set Data 
Nothing
    MsgBox 
"Da cap nhat xong", , "Thong Bao"
    
Me.txtMaHang ""Me.txtTenHang ""
    
Me.txtDVT ""Me.txtMaHang.SetFocus
End Sub 

2/ Xuất ra Excel
Mã PHP:
Private Sub XuatEx_Click()
    
Dim Ex As Excel.Application
    Dim Wb 
As Workbook
    Dim Ws 
As Worksheet
    Dim rs 
As Recordset
    Set Ex 
= New Excel.Application
    Set Wb 
Ex.Workbooks.Open(CurrentProject.Path "\Danh sach.xls")
    
Set Ws Wb.Worksheets("Danh Sach")
    
Set rs CurrentDb.OpenRecordset("tblHangHoa"dbOpenTable)
    
    
Dim j As Integer
    j 
Ws.Range("A65000").End(xlUp).Row
    Ws
.Range("A" 1).CopyFromRecordset rs
'hoac lam nhu sau
    '
Dim i As IntegerAs Integer
    
'If rs.RecordCount > 0 Then
        '
rs.MoveFirst
        
'Do Until rs.EOF
            '
Ws.Range("A65000").End(xlUp).Row
            
'Ws.Range("A" & j + 1) = rs.Fields(0)
            '
Ws.Range("B" 1) = rs.Fields(1)
            
'Ws.Range("C" & j + 1) = rs.Fields(2)
            '
rs.MoveNext
        
'Loop
    '
End If

    
    
rs.CloseEx.Visible True
    Set Ex 
Nothing
End Sub 

Tư ví dụ này, các bạn có thể chế biến ra nhiều cách khác nhau tùy theo nhu cầu sủ dụng
Chúc các bạn vui
Thân mến


File đính kèm
.zip   Dung DAO nhap lieu.zip (Kích cỡ: 30.6 KB / Tải về: 199)
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn cpucloi , Noname , thanhthienhg
#2
Mình có form tìm kiếm, dữ liệu tìm được hiện trên listbox. Theo code của bạn Xuân Thanh thì xuất ra excel toàn bộ record trong table. Mình chỉ muốn xuất ra excel những record trên list box được không bạn?
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
(04-04-13, 10:59 PM)changkhoonline77 Đã viết: Mình có form tìm kiếm, dữ liệu tìm được hiện trên listbox. Theo code của bạn Xuân Thanh thì xuất ra excel toàn bộ record trong table. Mình chỉ muốn xuất ra excel những record trên list box được không bạn?

Dữ liệu hiển thị trên listbox có nguồn là một query thế nên hoàn toàn có thể xuât đươc. Thay câu
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("tblHangHoa", dbOpenTable) bằng câu
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Select * from tblHangHoa Where MaHang = " & Me.MaHang)
Bạn chế biến cho phù hợp
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn changkhoonline77
#4
Không được bạn ơi
Vì form tìm kiếm của mình nhiều điều kiện nên không lấy câu lệnh "MaHang = " & Me.MaHang" được
Nút chuyển nằm trong Form "Search". Đây là file Access (accdb) của mình, bạn xem giúp mình nha

http://www.mediafire.com/?dwzb321mli73628
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(16-04-13, 05:51 PM)changkhoonline77 Đã viết: Không được bạn ơi
Vì form tìm kiếm của mình nhiều điều kiện nên không lấy câu lệnh "MaHang = " & Me.MaHang" được
Nút chuyển nằm trong Form "Search". Đây là file Access (accdb) của mình, bạn xem giúp mình nha

http://www.mediafire.com/?dwzb321mli73628

Thì bạn thay nguyên cái Record Source của form Search vào câu lệnh mở rs là đưiợc thôi mà
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(03-04-13, 04:19 PM)Xuân Thanh Đã viết: Hôm nay hướng dẫn câc bạn kỹ thuật dung DAO để nhập liệu từ một Database này vào một Database khác. Các bạn download file đính kèm về nghiên cứu. Chú ý cách chọn các DDL đi kèm theo(Trong cửa sổ VBA, vào menu Tools/References...). Tặng kèm cách xuất dũ liệu từ Database ra file Excel
File chưa dũ liệu là file Data.mdb, file dùng để cập nhật là file NhapLieu.mdb, file Danh sach.xls là file Excel để xuất dữ liệu
Chủ yếu nghiên cứu cái này
1/ Cập nhật dữ liệu từ Database Nhaplieu vào Database Data
Mã PHP:
Private Sub cmdCapNhat_Click()
    If 
Me.txtMaHang "" Or Me.txtTenHang "" Or Me.txtDVT "" Then
        MsgBox 
"Phai ghi du du lieu", , "Thong Bao"
        
Exit Sub
    End 
If
    
Dim Data As Database
    Dim rs 
As Recordset
    Set Data 
DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(CurrentProject.Path "\Data.mdb")
    
Set rs Data.OpenRecordset("tblHangHoa"dbOpenTable)
    
rs.AddNew
    rs
.Fields(0) = Me.txtMaHang
    rs
.Fields(1) = Me.txtTenHang
    rs
.Fields(2) = Me.txtDVT
    rs
.Update
    rs
.Close
    Set Data 
Nothing
    MsgBox 
"Da cap nhat xong", , "Thong Bao"
    
Me.txtMaHang ""Me.txtTenHang ""
    
Me.txtDVT ""Me.txtMaHang.SetFocus
End Sub 

2/ Xuất ra Excel
Mã PHP:
Private Sub XuatEx_Click()
    
Dim Ex As Excel.Application
    Dim Wb 
As Workbook
    Dim Ws 
As Worksheet
    Dim rs 
As Recordset
    Set Ex 
= New Excel.Application
   
[color=#FF0000] Set Wb = Ex.Workbooks.Open(CurrentProject.Path & "\Danh sach.xls")[/color]
    
Set Ws Wb.Worksheets("Danh Sach")
    
Set rs CurrentDb.OpenRecordset("tblHangHoa"dbOpenTable)
    
    
Dim j As Integer
    j 
Ws.Range("A65000").End(xlUp).Row
    Ws
.Range("A" 1).CopyFromRecordset rs
'hoac lam nhu sau
    '
Dim i As IntegerAs Integer
    
'If rs.RecordCount > 0 Then
        '
rs.MoveFirst
        
'Do Until rs.EOF
            '
Ws.Range("A65000").End(xlUp).Row
            
'Ws.Range("A" & j + 1) = rs.Fields(0)
            '
Ws.Range("B" 1) = rs.Fields(1)
            
'Ws.Range("C" & j + 1) = rs.Fields(2)
            '
rs.MoveNext
        
'Loop
    '
End If

    
    
rs.CloseEx.Visible True
    Set Ex 
Nothing
End Sub 

Tư ví dụ này, các bạn có thể chế biến ra nhiều cách khác nhau tùy theo nhu cầu sủ dụng
Chúc các bạn vui
Thân mến
Thường thì người ta dùng file excel dạng temp. để làm form dữ liệu, điều này sẽ giữ được file gốc để tránh người dùng chỉnh sửa và lưu lên chính file form.
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
(05-04-13, 10:04 AM)Xuân Thanh Đã viết:
(04-04-13, 10:59 PM)changkhoonline77 Đã viết: Mình có form tìm kiếm, dữ liệu tìm được hiện trên listbox. Theo code của bạn Xuân Thanh thì xuất ra excel toàn bộ record trong table. Mình chỉ muốn xuất ra excel những record trên list box được không bạn?

Dữ liệu hiển thị trên listbox có nguồn là một query thế nên hoàn toàn có thể xuât đươc. Thay câu
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("tblHangHoa", dbOpenTable) bằng câu
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Select * from tblHangHoa Where MaHang = " & Me.MaHang)
Bạn chế biến cho phù hợp
Thân mến

Thường thì người ta dùng file excel dạng temp. để làm form dữ liệu, điều này sẽ giữ được file gốc để tránh người dùng chỉnh sửa và lưu lên chính file form.
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
[/quote]

Thì bạn thay nguyên cái Record Source của form Search vào câu lệnh mở rs là đưiợc thôi mà
Thân mến
[/quote]

Record source của form mình là table. Code tìm kiếm mình làm bằng code chứ hong phải query
Bạn xem file mình vs giúp mình code với
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
changkhoonline77 Đã viết:Record source của form mình là table. Code tìm kiếm mình làm bằng code chứ hong phải query
Bạn xem file mình vs giúp mình code với

Chuyển về Ac2003 đi, biếng làm 2007 lắm
Thân mến

(17-04-13, 04:15 PM)domfootwear Đã viết: Thường thì người ta dùng file excel dạng temp. để làm form dữ liệu, điều này sẽ giữ được file gốc để tránh người dùng chỉnh sửa và lưu lên chính file form.

Đúng là như thế. Ở đây chỉ mang tính hướng dẫn cơ bản thôi
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
Mình chuyển qua 2003 rồi. Bạn xem giúp mình nha. Ở form "search" có nút command300 đó

http://www.mediafire.com/?sow4c78hoayloia
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] em cần hỏi về phân biết chức vụ khi đăng nhập amen199xx 0 10 3 Giờ trước
Bài mới nhất: amen199xx
  [Help] Tạo subform có thể tự động expand khi nhập thêm dòng mới. tien1505 4 782 09-07-17, 03:53 PM
Bài mới nhất: tien1505
  [Hỏi] Lấy dữ liệu bảng A mà ko trùng dữ liệu bảng B duynamvnn1208 6 938 02-07-17, 09:34 AM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
  [Help] Hỏi về cách lưu dư liệu từ bảng vba vào file excell theo mong muốn HoangManh 5 777 19-05-17, 04:27 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Thủ Thuật] Hỏi_Xác định phiên bản Access đang dùng maidinhdan 2 1,009 10-03-17, 10:11 AM
Bài mới nhất: vulhu06

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line