Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] thiết kế nút đăng nhập
#1
Mình làm 1 đề án, mình muốn lập trình nút đăng nhập, khi tên người đăng nhập là "admin" (đã đăng ký trước đó) thì sẽ mở form F_NQL ngược lại thì sẽ mở form F_CHINH, mình viết nhưng nó vẫn còn lỗi, mọi người sửa giúp mình nha.
Private Sub DN_Click()
If (Not IsNull(DLookup("[TenDN]", "DangKy", "[TenDN]=[Forms]![DangNhap]![ID]"))) And (Not IsNull(DLookup("[pass]", "DangKy", "[pass]=[forms]![DangNhap]![pas]"))) Then
MsgBox "Chuc mung " & ID & " dang nhap thanh cong", vbOKOnly, "Thanh cong"
If (ID = "Ad") And (PAS = "ad") Then
DoCmd.OpenForm "F_NQL"
DoCmd.Close "DANGNHAP"
Else
Dim stDocName As String
Dim stLinkCriteria As String

stDocName = "F_CHINH"
DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria
End If

Else
MsgBox "Ten dang nhap hoac tai khoan khong dung! Hay kiem tra lai!!", vbInformation, "Thong bao"
ID.SetFocus
DoCmd.CancelEvent
End If

End Sub
Chữ ký của cdtin_k35 Xin chào, mình là cdtin_k35, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-10 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Bạn xem file mẫu ở đây nhé
Mã PHP:
http:/thuthuataccess.com/forum/thread-5656-post-14749.html#pid14749 
Chữ ký của nhannt4 Xin chào, mình là nhannt4, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-07 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
cam on ban nhung bai do k co cai minh mun hoi.
Chữ ký của cdtin_k35 Xin chào, mình là cdtin_k35, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-10 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Minh sua duoc roi.

Private Sub DN_Click()
If (Not IsNull(DLookup("[TenDN]", "DangKy", "[TenDN]=[Forms]![DangNhap]![ID]"))) And (Not IsNull(DLookup("[pass]", "DangKy", "[pass]=[forms]![DangNhap]![pas]"))) Then
MsgBox "Chuc mung " & ID & " dang nhap thanh cong", vbOKOnly, "Thanh cong"
If (ID = "Admin") And (PAS = "admin") Then
DoCmd.Close acForm, "DANGNHAP"
DoCmd.OpenForm "F_NQL"

Else
Dim stDocName As String
Dim stLinkCriteria As String
stDocName = "F_CHINH"
DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria
End If

Else
'MsgBox "Ten dang nhap hoac tai khoan khong dung! Hay kiem tra lai!!", vbInformation, "Thong bao"
loi.Visible = True
'ID.SetFocus
'DoCmd.CancelEvent
End If

End Sub
007
Chữ ký của cdtin_k35 Xin chào, mình là cdtin_k35, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-10 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Thêm giá trị vào combobox tại vị trí nhập liệu tranthanhan1962 0 64 24-04-17, 06:37 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] Truy vấn nhiều giá trị, nhập trong 1 textbox duy nhất ở form ckno1no 11 860 23-01-17, 01:32 PM
Bài mới nhất: ckno1no
  [Hỏi] Nhập dữ liệu sai trong combobox sẽ đưa ra thông báo cannguyen 2 253 12-12-16, 12:06 PM
Bài mới nhất: cannguyen
  [Help] Áp dụng query lọc dữ liệu nhập vào form amazonvn82 8 1,603 05-10-16, 03:11 PM
Bài mới nhất: amazonvn82
Rainbow [Help] E tạo Form nhập liệu cho table ma không dc BUIHUUDIEN 11 718 24-08-16, 12:30 AM
Bài mới nhất: toancvp

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ