Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] thiết kế nút đăng nhập
#1
Mình làm 1 đề án, mình muốn lập trình nút đăng nhập, khi tên người đăng nhập là "admin" (đã đăng ký trước đó) thì sẽ mở form F_NQL ngược lại thì sẽ mở form F_CHINH, mình viết nhưng nó vẫn còn lỗi, mọi người sửa giúp mình nha.
Private Sub DN_Click()
If (Not IsNull(DLookup("[TenDN]", "DangKy", "[TenDN]=[Forms]![DangNhap]![ID]"))) And (Not IsNull(DLookup("[pass]", "DangKy", "[pass]=[forms]![DangNhap]![pas]"))) Then
MsgBox "Chuc mung " & ID & " dang nhap thanh cong", vbOKOnly, "Thanh cong"
If (ID = "Ad") And (PAS = "ad") Then
DoCmd.OpenForm "F_NQL"
DoCmd.Close "DANGNHAP"
Else
Dim stDocName As String
Dim stLinkCriteria As String

stDocName = "F_CHINH"
DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria
End If

Else
MsgBox "Ten dang nhap hoac tai khoan khong dung! Hay kiem tra lai!!", vbInformation, "Thong bao"
ID.SetFocus
DoCmd.CancelEvent
End If

End Sub
Chữ ký của cdtin_k35 Xin chào, mình là cdtin_k35, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-10 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Bạn xem file mẫu ở đây nhé
Mã PHP:
http:/thuthuataccess.com/forum/thread-5656-post-14749.html#pid14749 
Chữ ký của nhannt4 Xin chào, mình là nhannt4, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-07 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
cam on ban nhung bai do k co cai minh mun hoi.
Chữ ký của cdtin_k35 Xin chào, mình là cdtin_k35, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-10 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Minh sua duoc roi.

Private Sub DN_Click()
If (Not IsNull(DLookup("[TenDN]", "DangKy", "[TenDN]=[Forms]![DangNhap]![ID]"))) And (Not IsNull(DLookup("[pass]", "DangKy", "[pass]=[forms]![DangNhap]![pas]"))) Then
MsgBox "Chuc mung " & ID & " dang nhap thanh cong", vbOKOnly, "Thanh cong"
If (ID = "Admin") And (PAS = "admin") Then
DoCmd.Close acForm, "DANGNHAP"
DoCmd.OpenForm "F_NQL"

Else
Dim stDocName As String
Dim stLinkCriteria As String
stDocName = "F_CHINH"
DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria
End If

Else
'MsgBox "Ten dang nhap hoac tai khoan khong dung! Hay kiem tra lai!!", vbInformation, "Thong bao"
loi.Visible = True
'ID.SetFocus
'DoCmd.CancelEvent
End If

End Sub
007
Chữ ký của cdtin_k35 Xin chào, mình là cdtin_k35, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-10 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Làm mờ hoặc thanh menu không hoạt động khi đăng nhập Trần Đình Thành 2 143 04-06-18, 10:30 AM
Bài mới nhất: vulhu06
  [Hỏi] Cách chống âm kho khi xóa phiếu nhập! NguyenDungAnh 2 122 16-05-18, 10:12 PM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
Photo [Hỏi] Xin giúp đỡ tạo form đăng nhập có liên kết với form Giao diện chính Thiên Hùng 15 940 19-01-18, 10:12 AM
Bài mới nhất: Thiên Hùng
  [Hỏi] Xin hỏi về cách nhập dữ liệu mới cho form mainsub Thiên Hùng 1 255 23-11-17, 04:01 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  Làm sao để Form nhập dữ liệu cho bảng mở ra, luôn ở dòng hiện hành (mới)? pvhung76 3 374 16-11-17, 11:14 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line