Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Thủ Thuật] Khôi phục lại table đã vô tình xóa
#1
Đã có khi nào bạn vô tình xóa một table? Và bạn không có dự phòng? Có một cách bạn có thể khôi phục lại nó nếu bạn chưa xóa thêm một table khác hoặc bạn chưa đóng cơ sở dữ liệu của bạn. Bằng thủ thuật sau đây, bạn có thể chèn tất cả các trường của bảng đã xóa vào một bảng mới

Mã:
Function Undo()

  Dim db As DAO.Database, strTablename As String
  Dim i As Integer, StrSqlString As String

  Set db = CurrentDb()

  For i = 0 To db.TableDefs.Count - 1

    If Left(db.TableDefs(i).Name, 4) = "~tmp" Then
       strTablename = db.TableDefs(i).Name
       StrSqlString = "SELECT DISTINCTROW [" & strTablename & _
         "].* INTO MyUndeletedTable FROM [" & strTablename & "];"
       DoCmd.SetWarnings False
       DoCmd.RunSQL StrSqlString
       DoCmd.SetWarnings True
       MsgBox "A table has been restored as MyUndeletedTable", _
         vbOKOnly, "Restored"
       GoTo Exit_Undo
    End If
  Next i
  MsgBox "No Recoverable Tables Found", vbOKOnly, "Not Found"

Exit_Undo:
     Set db = Nothing
     Exit Function
Err_Undo:
     MsgBox Err.Description
     Resume Exit_Undo

End Function

Lưu ý : Phải bổ sung thư viện DAO trong cửa sổ VBA bạn nhé, nếu không sẽ bị lổi đấy
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , dannynguyen1980 , Minh Tiên


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Tùy chọn liên kết lại các table từ file data có password Noname 39 20,615 12-11-17, 03:23 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Thủ Thuật] [Hàm] Lấy địa chỉ IP của máy vi tính hiện hành maidinhdan 0 275 09-09-17, 11:47 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Thủ Thuật] Table variables - Lưu các biến hệ thống vào bảng ongke0711 0 430 01-07-17, 04:35 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Thủ Thuật] Demo Liệt kê số lượng User đang mở table nào maidinhdan 9 2,902 09-06-16, 09:01 AM
Bài mới nhất: nguyenhungcuong
  [Thủ Thuật] Ẩn record trong table theo ngày tháng tvn_hut 6 1,142 24-04-16, 01:00 AM
Bài mới nhất: tvn_hut

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line