Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[help]Giải thích code tính tồn kho
#1
Lightbulb 
Public Function SLgTon(Ma, so As Integer) As Integer
If IsNull(Ma) Or Ma = "" Then
SLgTon = 0
Exit Function
End If

Dim DB As DAO.Database
Dim RS As DAO.Recordset
Dim StrSQL As String
Set DB = CurrentDb
StrSQL = "SELECT DMHH.MAHANG, IIF(ISNULL(SLTONDAU),0,SLTONDAU)AS TONDAU, " & _
"Sum(IIf(SOPHIEU Like 'N*', SOLUONG, 0)) AS NHAP, " & _
"Sum(IIf(SOPHIEU Like 'X*', SOLUONG, 0)) AS XUAT, " & _
"TONDAU + NHAP - XUAT AS TONCUOI " & _
"FROM DMHH LEFT JOIN CTPNX ON DMHH.MAHANG = CTPNX.MAHANG " & _
"GROUP BY DMHH.MAHANG, IIF(ISNULL(SLTONDAU),0,SLTONDAU) " & _
"HAVING DMHH.MAHANG='" & Ma & "' "
Set RS = DB.OpenRecordset(StrSQL)
SLgTon = IIf(IsNull(RS!TONCUOI), 0, RS!TONCUOI + so) 'Cong lai so cu khi sua so luong xuat

End Function
e xin cam on may anh nheiu
Cry_smileCry_smileCry_smile
Chữ ký của cuongvan09 Xin chào, mình là cuongvan09, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
1/ Câu SQL nhằm tính ra số tồn hiện tại trước khi sửa phiếu nhập xuất
2/ so là số lượng cần sửa lại
3/ lấy số tồn cuối trước khi sửa + so thì ra số lượng tồn hiện tại sau khi sửa
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Việc set thuộc tính OnClick trong Code toancvp 5 229 31-10-16, 10:14 AM
Bài mới nhất: toancvp
  [Help] Nhờ tạo form lưu hóa đơn nhập, hóa đơn xuất, hàng nhập hàng xuất không cần tính tồn laxx_xxal 1 127 22-09-16, 02:35 PM
Bài mới nhất: Nguyen Hoang Diep
  [Lỗi] Không chạy được VBA Code hungthanmx 3 214 04-09-16, 03:48 PM
Bài mới nhất: Nguyen Hoang Diep
  [Help] ai giúp mình code lại sql này thành access với li_95 0 121 24-04-16, 05:59 PM
Bài mới nhất: li_95
  [Lỗi] không chạy được code findfirst letheanhcpqn 2 223 15-12-15, 02:05 PM
Bài mới nhất: letheanhcpqn

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ