Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[help]Giải thích code tính tồn kho
#1
Lightbulb 
Public Function SLgTon(Ma, so As Integer) As Integer
If IsNull(Ma) Or Ma = "" Then
SLgTon = 0
Exit Function
End If

Dim DB As DAO.Database
Dim RS As DAO.Recordset
Dim StrSQL As String
Set DB = CurrentDb
StrSQL = "SELECT DMHH.MAHANG, IIF(ISNULL(SLTONDAU),0,SLTONDAU)AS TONDAU, " & _
"Sum(IIf(SOPHIEU Like 'N*', SOLUONG, 0)) AS NHAP, " & _
"Sum(IIf(SOPHIEU Like 'X*', SOLUONG, 0)) AS XUAT, " & _
"TONDAU + NHAP - XUAT AS TONCUOI " & _
"FROM DMHH LEFT JOIN CTPNX ON DMHH.MAHANG = CTPNX.MAHANG " & _
"GROUP BY DMHH.MAHANG, IIF(ISNULL(SLTONDAU),0,SLTONDAU) " & _
"HAVING DMHH.MAHANG='" & Ma & "' "
Set RS = DB.OpenRecordset(StrSQL)
SLgTon = IIf(IsNull(RS!TONCUOI), 0, RS!TONCUOI + so) 'Cong lai so cu khi sua so luong xuat

End Function
e xin cam on may anh nheiu
Cry_smileCry_smileCry_smile
Chữ ký của cuongvan09 Xin chào, mình là cuongvan09, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
1/ Câu SQL nhằm tính ra số tồn hiện tại trước khi sửa phiếu nhập xuất
2/ so là số lượng cần sửa lại
3/ lấy số tồn cuối trước khi sửa + so thì ra số lượng tồn hiện tại sau khi sửa
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Thiết lập công thức tính tổng theo điều kiện cho textbox ChiMai 1 177 25-01-18, 03:57 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  Thiết lập code in nhãn theo mã hàng? ChiMai 7 464 23-01-18, 12:28 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Lỗi] Linktable bi lỗi code VBA - cần giúp đở gắp morosumo 11 1,522 15-01-18, 09:31 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  Quên pass code bảo vệ vba thanhhau828 4 697 09-09-17, 05:05 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  [Help] Tự tính đơn giá theo nhiều điều kiện phuongmda 10 1,346 17-07-17, 10:21 PM
Bài mới nhất: phuongmda

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line