Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Về Form thay đổi mật khẩu đăng nhập
#1
Mình có tham khảo qua form đăng nhập và thay đổi mật khẩu của mod haquocquan tuy nhiên fan thay đổi mật khẩu có lỗi nhỏ là khi vào ko nhập mật khẩu cũ và mới mà ấn luôn thay đổi thì password tự động bị xóa đi và sẽ ko đăng nhập đc nữa. Nhờ bạn haquocquan coi dùm
Chữ ký của hoaipnb Xin chào, mình là hoaipnb, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 15-06 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
mod bận hết roài hì hì
ღღღღღTài sản của mrchau911 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Bạn tạo 1 Table tên là : USER. Các thuộc tính nhận diện là: Username (text), Password (text).
Bắt đầu tạo Form ĐỔI MẬT KHẨU:
Bạn tạo 1 Form, vẽ 2 text đặt tên là: txtCu, txtMoi và 1 nút lệnh đổi mật khẩu tên là cmdDoi

Option Compare Database
Dim db As Database
Dim rs As Recordset


Private Sub cmdDoi_Click()
Dim rsDoi As Recordset
Set rsDoi = db.OpenRecordset("select countstaras dem from USER where password='" & txtCu & "'")
If rsDoi.Fields("dem") < 1 Then
MsgBox VNI("Mật khẩu cũ không đúng. Nhập lại !")
txtCu.SetFocus
txtCu = ""
txtMoi = ""
Else
DoCmd.SetWarnings False

DoCmd.RunSQL ("update USER set Password='" & txtMoi & "'")
MsgBox VNI("Mật khẩu đã được đổi")
txtCu.SetFocus
txtCu = ""
txtMoi = ""
DoCmd.Close
End If
End Sub

Private Sub Form_Load()
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM USER")
End Sub
Chữ ký của nguyenhuuphuc Nguyễn Hữu Phúc. tpcaolanhdongthap@gmail.com
Reply
Những người đã cảm ơn hoaipnb , Hạ Vàng
#4
(06-08-11, 03:24 PM)nguyenhuuphuc Đã viết: Bạn tạo 1 Table tên là : USER. Các thuộc tính nhận diện là: Username (text), Password (text).
Bắt đầu tạo Form ĐỔI MẬT KHẨU:
Bạn tạo 1 Form, vẽ 2 text đặt tên là: txtCu, txtMoi và 1 nút lệnh đổi mật khẩu tên là cmdDoi

Option Compare Database
Dim db As Database
Dim rs As Recordset


Private Sub cmdDoi_Click()
Dim rsDoi As Recordset
Set rsDoi = db.OpenRecordset("select countstaras dem from USER where password='" & txtCu & "'")
If rsDoi.Fields("dem") < 1 Then
MsgBox VNI("Mật khẩu cũ không đúng. Nhập lại !")
txtCu.SetFocus
txtCu = ""
txtMoi = ""
Else
DoCmd.SetWarnings False

DoCmd.RunSQL ("update USER set Password='" & txtMoi & "'")
MsgBox VNI("Mật khẩu đã được đổi")
txtCu.SetFocus
txtCu = ""
txtMoi = ""
DoCmd.Close
End If
End Sub

Private Sub Form_Load()
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM USER")
End Sub

Cám ơn bạn đã giúp đỡ, tuy nhiên mình muốn thiết kế thêm 1 text để xác nhận lại mật khẩu mới thì phải làm ntn để khi cả 2 mật khẩu mới trùng nhau với cho phép đổi.
Chữ ký của hoaipnb Xin chào, mình là hoaipnb, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 15-06 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(05-08-11, 12:20 PM)hoaipnb Đã viết: Mình có tham khảo qua form đăng nhập và thay đổi mật khẩu của mod haquocquan tuy nhiên fan thay đổi mật khẩu có lỗi nhỏ là khi vào ko nhập mật khẩu cũ và mới mà ấn luôn thay đổi thì password tự động bị xóa đi và sẽ ko đăng nhập đc nữa. Nhờ bạn haquocquan coi dùm

Đây là đoạn code của mình Bạn tham khảo thử xem

Private Sub Doimatkhau_Click()
If IsNull(Me.Matkhau_cu) Or Me.Matkhau_cu = "" Then
MsgBoxUni DLookup("[TenThongbao]", "T_Thongbao", "[STT] = 6"), vbOKOnly + vbCritical, DLookup("[Tieude]", "T_Thongbao", "[STT] = 6")
Matkhau_cu.SetFocus
Matkhau_cu = ""
Else
If Me.Matkhau.Value <> Me.Matkhau_cu.Value Then
MsgBoxUni DLookup("[TenThongbao]", "T_Thongbao", "[STT] = 2"), vbOKOnly + vbCritical, DLookup("[Tieude]", "T_Thongbao", "[STT] = 2")
Matkhau_cu.SetFocus
Matkhau_cu = ""
Else
If IsNull(Me.Matkhau_moi) Or Me.Matkhau_moi = "" Then
MsgBoxUni DLookup("[TenThongbao]", "T_Thongbao", "[STT] = 7"), vbOKOnly + vbCritical, DLookup("[Tieude]", "T_Thongbao", "[STT] = 7")
Matkhau_moi.SetFocus
Matkhau_moi = ""
Else
If IsNull(Me.Matkhau_xacnhan) Or Me.Matkhau_xacnhan = "" Then
MsgBoxUni DLookup("[TenThongbao]", "T_Thongbao", "[STT] = 8"), vbOKOnly + vbCritical, DLookup("[Tieude]", "T_Thongbao", "[STT] = 8")
Matkhau_xacnhan.SetFocus
Matkhau_xacnhan = ""
Else
If Me.Matkhau_moi.Value <> Me.Matkhau_xacnhan.Value Then
MsgBoxUni DLookup("[TenThongbao]", "T_Thongbao", "[STT] = 3"), vbOKOnly + vbCritical, DLookup("[Tieude]", "T_Thongbao", "[STT] = 3")
Matkhau_moi.SetFocus
Matkhau_moi = ""
Matkhau_xacnhan = ""
Else
Dim db As Database
Dim RS1 As Recordset
Set db = CurrentDb()
Set RS1 = db.OpenRecordset("T_Matkhau", DB_OPEN_DYNASET)
RS1.FindFirst "Tendangnhap = '" & Me.Tendangnhap.Value & "'"
RS1.Edit
RS1!Matkhau = Me.Matkhau_moi
RS1.Update
RS1.Close
Set RS1 = Nothing
Set db = Nothing

MsgBoxUni DLookup("[TenThongbao]", "T_Thongbao", "[STT] = 4"), vbOKOnly + vbCritical, DLookup("[Tieude]", "T_Thongbao", "[STT] = 4")

DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm "F0_Dangnhap", acNormal

End If
End If
End If
End If
End If

End Sub
Chữ ký của hoangthanhhai Xin chào, mình là hoangthanhhai, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 20-04 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , hoaipnb , Hạ Vàng
#6
a co thể chỉ rõ hơn không. e muốn tạo 1 form có các textbox MAT KHAU CU, MẬT KHẨU MỚI. XÁC NHẬN LẠI MẬT KHẨU MỚI và nút lệnh ĐỔI MẬT KHẨU
Chữ ký của quangtin Xin chào, mình là quangtin, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 07-01 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Đây là đoạn chương trình đáp ứng được yêu cầu của bạn, ráng tự xem nhé... hj... big green

Tải file về........ loading..... Confused_smile
ღღღღღTài sản của bomnhauag (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Hạ Vàng , haquocquan , quangtin
#8
(09-01-12, 05:59 PM)bomnhauag Đã viết: Đây là đoạn chương trình đáp ứng được yêu cầu của bạn, ráng tự xem nhé... hj... big green

Tải file về........ loading..... Confused_smile
anh oi e down ve ma mo k dc. a up lai giup e vs. no bao la "you must fix this reference" po tay lun.

Chữ ký của quangtin Xin chào, mình là quangtin, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 07-01 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
(09-01-12, 05:59 PM)bomnhauag Đã viết: Đây là đoạn chương trình đáp ứng được yêu cầu của bạn, ráng tự xem nhé... hj... big green

Tải file về........ loading..... Confused_smile

http://www.mediafire.com/?q3pf49ov24jxstt.
link day. a giup e lam form doi mat khau lun nha.
3 textbox: MAT KHAU CU, MAT KHAU MOI, XAC NHAN MAT KHAU MOI. va nut DOI MAT KHAU nua. cam on anh truoc.
id la ADMIN
pass cung ADMIN.
Chữ ký của quangtin Xin chào, mình là quangtin, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 07-01 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
Vui lòng viết tiếng Việt có dấu quangtin nhé!
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Tạo form tìm kiếm đơn giản trong access liaemars 0 23 , 03:01 PM
Bài mới nhất: liaemars
  [Hỏi] Cách chống âm kho khi xóa phiếu nhập! NguyenDungAnh 2 92 16-05-18, 10:12 PM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  Hướng Dẫn Tạo form hóa đơn bán hàng Mỹ Hạnh 6 227 04-04-18, 09:29 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Tạo form tìm kiếm thông tin Mỹ Hạnh 2 145 29-03-18, 02:28 PM
Bài mới nhất: Mỹ Hạnh
  Lấy dữ liệu từ form khác Mỹ Hạnh 1 107 27-03-18, 04:21 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line