Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cách tạo menu trong access 2007
#1
1. Trước tiên, các bạn vào access option:
+ Current Database, mục Navigation - Navigation Options. Trong Display Options chọn Show System Objects.
+ Avanced, mục General, chọn Show add-in user interface errors

2. Tạo 1 table đặt tên là UsysRibbons có các thông số sau:
ID - AutoNumber - Primary Key
RibbonName - Text
RibbonXML - Memo

3.Thêm record đầu tiên của table đó:
ID = 1
RibbonName = MyMenu (tuỳ ý)
RibbonXML=
Mã PHP:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
 <
ribbon startFromScratch="false">
<
tabs>
<
tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
<
tab id="Menu" label="Menu" visible="true">
<
group id="DanhMuc" label="Danh Mục">
<
button id="TaiKhoan" label="Danh mục tài khoản" onAction="mDanhMucTaiKhoanC1" enabled="true"/>
<
button id="NganHang" label="Danh mục Ngân hàng" onAction="mDanhMucNganHang" enabled="true"/>
</
group>
<
group id="HangHoa" label="Hàng Hóa">
<
button id="NhapHang" label="Nhập Hàng" onAction="mNhapHang" enabled="true"/>
</
group>
</
tab>
</
tabs>
</
ribbon>
</
customUI
Ở đây, các bạn có thể tuỳ chỉnh các group và các button theo ý của bạn, onAction = tên macro.

4. Các bạn vào lại Access Option - Current Database - Ribbon and Toolbar Option. Trong Ribbon Name chọn tên ribbon của bảng trên (ở đây là MyMenu)

5. Khởi động lại access và mở lại database để có hiệu lực.

Sưu tầm và dịch ra từ bài viết nước ngoài.
darkmoon.
Chữ ký của darkmoon Xin chào, mình là darkmoon, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 06-07 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , khanhduycsgt , huymcsa , nhannt4 , htc2017
#2

(20-07-11, 02:03 PM)darkmoon Đã viết: 1. Trước tiên, các bạn vào access option:
+ Current Database, mục Navigation - Navigation Options. Trong Display Options chọn Show System Objects.
+ Avanced, mục General, chọn Show add-in user interface errors

2. Tạo 1 table đặt tên là UsysRibbons có các thông số sau:
ID - AutoNumber - Primary Key
RibbonName - Text
RibbonXML - Memo

3.Thêm record đầu tiên của table đó:
ID = 1
RibbonName = MyMenu (tuỳ ý)
RibbonXML=
Mã PHP:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
 <
ribbon startFromScratch="false">
<
tabs>
<
tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
<
tab id="Menu" label="Menu" visible="true">
<
group id="DanhMuc" label="Danh Mục">
<
button id="TaiKhoan" label="Danh mục tài khoản" onAction="mDanhMucTaiKhoanC1" enabled="true"/>
<
button id="NganHang" label="Danh mục Ngân hàng" onAction="mDanhMucNganHang" enabled="true"/>
</
group>
<
group id="HangHoa" label="Hàng Hóa">
<
button id="NhapHang" label="Nhập Hàng" onAction="mNhapHang" enabled="true"/>
</
group>
</
tab>
</
tabs>
</
ribbon>
</
customUI
Ở đây, các bạn có thể tuỳ chỉnh các group và các button theo ý của bạn, onAction = tên macro.

4. Các bạn vào lại Access Option - Current Database - Ribbon and Toolbar Option. Trong Ribbon Name chọn tên ribbon của bảng trên (ở đây là MyMenu)

5. Khởi động lại access và mở lại database để có hiệu lực.

Sưu tầm và dịch ra từ bài viết nước ngoài.
darkmoon.

Chào bạn, bài viết của bạn rất hay...
Minh đã làm theo bạn hướng dẫn và đã làm được Menu. Nhưng ban có cách nào phân quyền người sử dụng Menu đó không chứ khi mình đưa tất cả Form lên thanh Menu thì ai cung có thể vào được chương trinh...
Cám ơn bạn nhiều
Chữ ký của huymcsa Xin chào, mình là huymcsa, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 23-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Trùng Topic về vấn đề này khá nhiều, vấn đề này đã được đăng cụ thể trong bài:
http://thuthuataccess.com/forum/thread-225-page-2.html
Chữ ký của khanhduycsgt Chào Guest, có mánh nào hay thì chia sẻ cho mình biết với nhé! Và hãy thanks bằng cách bấm nút Thanks để tỏ rõ mình là người lịch sự nào! ^^
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , nguyensen1992
#4
1. Trước tiên, các bạn vào access option:
+ Current Database, mục Navigation - Navigation Options. Trong Display Options chọn Show System Objects.
+ Avanced, mục General, chọn Show add-in user interface errors

2. Tạo 1 table đặt tên là UsysRibbons có các thông số sau:
ID - AutoNumber - Primary Key
RibbonName - Text
RibbonXML - Memo

3.Thêm record đầu tiên của table đó:
ID = 1
RibbonName = MyMenu (tuỳ ý)
RibbonXML=
Mã PHP:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
 <
ribbon startFromScratch="false">
<
tabs>
<
tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
<
tab id="Menu" label="Menu" visible="true">
<
group id="DanhMuc" label="Danh Mục">
<
button id="TaiKhoan" label="Danh mục tài khoản" onAction="mDanhMucTaiKhoanC1" enabled="true"/>
<
button id="NganHang" label="Danh mục Ngân hàng" onAction="mDanhMucNganHang" enabled="true"/>
</
group>
<
group id="HangHoa" label="Hàng Hóa">
<
button id="NhapHang" label="Nhập Hàng" onAction="mNhapHang" enabled="true"/>
</
group>
</
tab>
</
tabs>
</
ribbon>
</
customUI
Ở đây, các bạn có thể tuỳ chỉnh các group và các button theo ý của bạn, onAction = tên macro.

4. Các bạn vào lại Access Option - Current Database - Ribbon and Toolbar Option. Trong Ribbon Name chọn tên ribbon của bảng trên (ở đây là MyMenu)

5. Khởi động lại access và mở lại database để có hiệu lực
--------------
CHO MÌNH HỎI: MÌNH ĐÃ LÀM THEO NHƯ BẠN NHƯNG VẪN KO HIỆN MENU TRÊN THANH MENU ĐƯỢC VẬY DO LỖI NẰM ĐÂU VẬY , MONG NHẬN DC Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN
Chữ ký của mik11906 Xin chào, mình là mik11906, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 04-04 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Để độc quyền MyMenu trên thanh ToolBar (Ẩn cả TabHome) thì:

...
Đổi: <ribbon startFromScratch="false">
Thành: <ribbon startFromScratch="True">
<tabs>
...
Thế là OK !

Còn nếu muốn thêm hình cho các Button trong MyTab thì các bạn thêm imageMso="imageMso" sau OnAction thì có hình ngay.
Ví dụ: <button id="Nhaphangkhachtra" label="Nhập hàng khách trả" onAction="Nhaphang.Khachtra" enabled="true" imageMso="OtherActionsMenu"/>

Thư viện imageMso tại : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/...office.12).
Thân !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn MieuNu
#6
Các Bác cho em hỏi cách hiện 2 tab trên 1 menu, em loay hoay mà chỉ hiện được 1 tab
Thank các Bác
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Do đánh dư chữ <tab> nên không ra. Gửi các bác
<!-- Created with IDBE Ribbon Creator (Version: 1.1040) -->
<!-- http://www.RibbonCreator.com -->
<!-- http://www.RibbonCreator.de -->

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" onLoad="OnRibbonLoad" loadImage="LoadImages">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab id="tab0" label="Home" getVisible ="GetVisible">
<group id="grp0" label="Group 0" getVisible ="GetVisible">
</group>
</tab>
<tab id="tab1" label="Tab 1" getVisible ="GetVisible">
<group id="grp2" label="Group 2" getVisible ="GetVisible">
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
Reply
Những người đã cảm ơn MieuNu , htc2017
#8
(09-04-12, 10:27 AM)huymcsa Đã viết: Chào bạn, bài viết của bạn rất hay...
Minh đã làm theo bạn hướng dẫn và đã làm được Menu. Nhưng ban có cách nào phân quyền người sử dụng Menu đó không chứ khi mình đưa tất cả Form lên thanh Menu thì ai cung có thể vào được chương trinh...
Cám ơn bạn nhiều

Để phân quyền cho Menu trong Acc 2007 bạn có thể làm như sau:
1. Khi Click vào Button trong Tab trên Menu sẽ mở 1 form yêu cầu nhập mật khẩu phân quyền. Nếu "đúng mật khẩu phân quyền" thì sẽ mở form. Còn không thì thông báo không được mở.
2. Cách này hơi phiền tý vì khi muốn mở form phải nhập mật khẩu. Tuy nhiên thuận lợi là chương trình mở ra làm việc có thể để vô tư, ko lo người khác táy máy.
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn htc2017
#9
(20-07-11, 02:03 PM)darkmoon Đã viết: 1. Trước tiên, các bạn vào access option:
+ Current Database, mục Navigation - Navigation Options. Trong Display Options chọn Show System Objects.
+ Avanced, mục General, chọn Show add-in user interface errors

2. Tạo 1 table đặt tên là UsysRibbons có các thông số sau:
ID - AutoNumber - Primary Key
RibbonName - Text
RibbonXML - Memo

3.Thêm record đầu tiên của table đó:
ID = 1
RibbonName = MyMenu (tuỳ ý)
RibbonXML=
Mã PHP:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
 <
ribbon startFromScratch="false">
<
tabs>
<
tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
<
tab id="Menu" label="Menu" visible="true">
<
group id="DanhMuc" label="Danh Mục">
<
button id="TaiKhoan" label="Danh mục tài khoản" onAction="mDanhMucTaiKhoanC1" enabled="true"/>
<
button id="NganHang" label="Danh mục Ngân hàng" onAction="mDanhMucNganHang" enabled="true"/>
</
group>
<
group id="HangHoa" label="Hàng Hóa">
<
button id="NhapHang" label="Nhập Hàng" onAction="mNhapHang" enabled="true"/>
</
group>
</
tab>
</
tabs>
</
ribbon>
</
customUI
Ở đây, các bạn có thể tuỳ chỉnh các group và các button theo ý của bạn, onAction = tên macro.

4. Các bạn vào lại Access Option - Current Database - Ribbon and Toolbar Option. Trong Ribbon Name chọn tên ribbon của bảng trên (ở đây là MyMenu)

5. Khởi động lại access và mở lại database để có hiệu lực.

Sưu tầm và dịch ra từ bài viết nước ngoài.
darkmoon.
-------------------------------
Mình đã làm theo hướng dẫn nhưng tới mục 3.Thêm record đầu tiên của table ở trên bạn hướng dẫn cột RibbonXML= .......sau đó là đoạn lệnh PHP, chẳng lẽ chép đoạn lệnh trên vào cột có tên RibbonXML này hả bạn, mình đang tập tành làm menu cho ac 2007, nên lấy mẫu của bạn làm thử. Bạn chỉ thêm giúp nhé
Chữ ký của mptyty Xin chào! Mình là mptyty, thành viên của Thủ Thuật Access tham gia ngày Oct 2010.
Reply
Những người đã cảm ơn htc2017
#10
chỗ
<group id="DanhMuc" 
<button id="TaiKhoan" 
<button id="NganHang" 
mình lấy " id="DanhMuc" "tên ở đâu, ở trường trong bảng hả, hay mình tự gõ vào bạn...
Chữ ký của phuong.ayunpa phuong.ayunpa,gia nhập Thủ Thuật Access từ 29-11 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn htc2017


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
Sad Làm sao liên kết access với Excel? tientien123 2 88 21-04-18, 05:36 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
  [Hỏi] sổ list rows trong combobox babyrock2009 3 152 03-04-18, 05:43 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Hỏi] 2 Định dạng chữ trong 1 text box toidjtjmtoi 5 181 02-04-18, 11:41 AM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi
  cách tạo TextBox nhảy số theo điều kiện Nguyên Thông 5 193 19-03-18, 03:32 PM
Bài mới nhất: Nguyên Thông
  Không thể mở hình ảnh theo đường link ảnh trên access 2016 tvn_hut 0 65 14-03-18, 04:24 PM
Bài mới nhất: tvn_hut

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line