Đánh giá chủ đề:
  • 7 Votes - 4.43 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Code cho command Button
#1
Kính chào các anh chi và các bạn. Em đang học access, hôm rồi thầy có cho 1 bai tập thầy bảo về suy nghĩ khi thi thầy sẽ cho đề tương tự như vậy. Em suy nghĩ hoài nhưng chỉ còn mãi 2 câu e làm k ra đó là.
Đây là link bài tập: http://www.mediafire.com/?oitnd2nnf7zjj2r
6. Tạo query CAPNHATTINHTRANG. Điền vào field TTrang trong table NHA biểu thức TTrang-1 ứng với mã nhà trên form HOPDONG
7. Thêm button có tên Cmd_dongy. Trong biến cố On click của button này hãy viết đoạn code sau:
Hiện dòng thông báo :"Đồng ý mua (C/K)?" ngiời dùng trả lời lưu vào biến ans
- Nếu trả lời "C" thì nhập tình trạng nhà ứng với mã nhà được chọn.
- Nếu trả lời "K" thì xóa record hiện tại.
Em là thành viên mới của diễn đàn
Chữ ký của thanhthuy86 Xin chào! Mình là thanhthuy86, thành viên của Thủ Thuật Access tham gia ngày Oct 2010.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(20-10-10, 02:19 PM)thanhthuy86 Đã viết: Kính chào các anh chi và các bạn. Em đang học access, hôm rồi thầy có cho 1 bai tập thầy bảo về suy nghĩ khi thi thầy sẽ cho đề tương tự như vậy. Em suy nghĩ hoài nhưng chỉ còn mãi 2 câu e làm k ra đó là.
Đây là link bài tập: http://www.mediafire.com/?oitnd2nnf7zjj2r
6. Tạo query CAPNHATTINHTRANG. Điền vào field TTrang trong table NHA biểu thức TTrang-1 ứng với mã nhà trên form HOPDONG
7. Thêm button có tên Cmd_dongy. Trong biến cố On click của button này hãy viết đoạn code sau:
Hiện dòng thông báo :"Đồng ý mua (C/K)?" ngiời dùng trả lời lưu vào biến ans
- Nếu trả lời "C" thì nhập tình trạng nhà ứng với mã nhà được chọn.
- Nếu trả lời "K" thì xóa record hiện tại.
Em là thành viên mới của diễn đàn

Mình đã xem bài của bạn. Nếu là mình thì mình sẽ thay đổi một chút. Vì:
- form HOPDONG bạn lấy record source là Q_HOPDONG; Q_HOPDONG của bạn chỉ lấy dữ liệu ở mỗi table HOPDONG.
- Query CAPNHAT của bạn phải chạy bằng một dòng lệnh.
- Xóa record của query thì làm sao xóa được.
Chữ ký của haquocquan Guest, you are welcome!
ღღღღღTài sản của haquocquan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#3
(20-10-10, 03:52 PM)haquocquan Đã viết:
(20-10-10, 02:19 PM)thanhthuy86 Đã viết: Kính chào các anh chi và các bạn. Em đang học access, hôm rồi thầy có cho 1 bai tập thầy bảo về suy nghĩ khi thi thầy sẽ cho đề tương tự như vậy. Em suy nghĩ hoài nhưng chỉ còn mãi 2 câu e làm k ra đó là.
Đây là link bài tập: http://www.mediafire.com/?oitnd2nnf7zjj2r
6. Tạo query CAPNHATTINHTRANG. Điền vào field TTrang trong table NHA biểu thức TTrang-1 ứng với mã nhà trên form HOPDONG
7. Thêm button có tên Cmd_dongy. Trong biến cố On click của button này hãy viết đoạn code sau:
Hiện dòng thông báo :"Đồng ý mua (C/K)?" ngiời dùng trả lời lưu vào biến ans
- Nếu trả lời "C" thì nhập tình trạng nhà ứng với mã nhà được chọn.
- Nếu trả lời "K" thì xóa record hiện tại.
Em là thành viên mới của diễn đàn

Mình đã xem bài của bạn. Nếu là mình thì mình sẽ thay đổi một chút. Vì:
- form HOPDONG bạn lấy record source là Q_HOPDONG; Q_HOPDONG của bạn chỉ lấy dữ liệu ở mỗi table HOPDONG.
- Query CAPNHAT của bạn phải chạy bằng một dòng lệnh.
- Xóa record của query thì làm sao xóa được.
Cảm ơn ban đã xem qua bai viết mình gửi. Nhung form đó là là đề bài cho vậy đó. Bạn hướng dẫn cụ thể cho mình hơn được ?
Chữ ký của thanhthuy86 Xin chào! Mình là thanhthuy86, thành viên của Thủ Thuật Access tham gia ngày Oct 2010.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(20-10-10, 04:13 PM)thanhthuy86 Đã viết: Bạn hướng dẫn cụ thể cho mình hơn được ?

Mình đã thử chạy bài của bạn, nhưng không hiểu sao chỉ được một lần, chạy lần thứ 2 thì yêu cầu nhập manha.
Nhờ Noname chỉ giúp thôi. Noname xem giúp file nhé. Mở F_HOPDONG, sau đó chạy Q_CAPNHATTINHTRANG.
Mình chưa gặp trường hợp này bao giờ

THANHTHUY: bạn có thể post toàn bộ nội dung đề lên được không?


File đính kèm
.rar   QuanLyBatDongSan.rar (Kích cỡ: 26.24 KB / Tải về: 33)
Chữ ký của haquocquan Guest, you are welcome!
ღღღღღTài sản của haquocquan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(20-10-10, 04:33 PM)haquocquan Đã viết:
(20-10-10, 04:13 PM)thanhthuy86 Đã viết: Bạn hướng dẫn cụ thể cho mình hơn được ?

Cho hỏi thêm một chút, bạn dùng code hay dùng query


Mình dùng code
Chữ ký của thanhthuy86 Xin chào! Mình là thanhthuy86, thành viên của Thủ Thuật Access tham gia ngày Oct 2010.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Vâng đây ah.
1. Tạo CSDL có tên QuanLyBatDongSan.mdb
2.Tạo Các Table
a/. Table NHA (nhà): (4 điểm)
Tên (field name) Kiểu (Data type) Độ rộng (Field propertive) Khóa Ghi chú
MaNha Text 15 X Mã nhà
TenKhu Text 30 Tên khu
DienTich Number Single Diện tích
Ttrang Number Byte Tình trạng
0: nhà chưa có người mua
1: nhà đã có người mua
TriGia Currency Trị giá

b/. Table HOPDONG (hợp đồng): (5 điểm)
Tên Kiểu Độ rộng Khóa Ghi chú
SoHD Number Integer X Số hợp đồng
LoaiHD Number Byte Loại hợp đồng
0: trả góp, 1: trả ngay
TenKH Text 30 Tên khách hàng
MaNha Text 15 Mã nhà
TriGiaHD Currency Trị giá hợp đồng
TienTraNgay Currency Tiền trả ngay
ThoiHanHD Number Byte Thời hạn hợp đồng
SoKy Number Byte Số kỳ
LaiSuat Number Single Lãi suất
Tien1Ky Number Single Tiền 1 kỳ
3. Nhập dữ liệu (mình tự cho)
4. Thiết lập quan hệ như mình đã đưa file.
5. Tạo form HOPDONG theo mẫu như mình đã tạo đó.
6. Tạo query CAPNHATTINHTRANG. Điền vào field TTrang trong table NHA biểu thức TTrang-1 ứng với mã nhà trên form HOPDONG
7. Thêm button có tên Cmd_dongy. Trong biến cố On click của button này hãy viết đoạn code sau:
Hiện dòng thông báo :"Đồng ý mua (C/K)?" ngiời dùng trả lời lưu vào biến ans
- Nếu trả lời "C" thì nhập tình trạng nhà ứng với mã nhà được chọn.
- Nếu trả lời "K" thì xóa record hiện tại.
Chữ ký của thanhthuy86 Xin chào! Mình là thanhthuy86, thành viên của Thủ Thuật Access tham gia ngày Oct 2010.
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Trình bày lại:
Trích dẫn:Vâng đây ah.
1. Tạo CSDL có tên QuanLyBatDongSan.mdb
2.Tạo Các Table
a/. Table NHA (nhà): (4 điểm)
Tên (field name) Kiểu (Data type) Độ rộng (Field propertive) Khóa Ghi chú
MaNha Text 15X Mã nhà
TenKhu Text 30 Tên khu
DienTich Number Single Diện tích
Ttrang Number Byte Tình trạng 0: nhà chưa có người mua
1: nhà đã có người mua
TriGia Currency Trị giá

b/. Table HOPDONG (hợp đồng): (5 điểm)
Tên Kiểu Độ rộng Khóa Ghi chú
SoHD Number Integer X Số hợp đồng
LoaiHD Number Byte Loại hợp đồng 0: trả góp, 1: trả ngay
TenKH Text 30 Tên khách hàng
MaNha Text 15 Mã nhà
TriGiaHD Currency Trị giá hợp đồng
TienTraNgay Currency Tiền trả ngay
ThoiHanHD Number Byte Thời hạn hợp đồng
SoKy Number Byte Số kỳ
LaiSuat Number Single Lãi suất
Tien1Ky Number Single Tiền 1 kỳ
3. Nhập dữ liệu (mình tự cho)
4. Thiết lập quan hệ như mình đã đưa file.
5. Tạo form HOPDONG theo mẫu như mình đã tạo đó.
6. Tạo query CAPNHATTINHTRANG. Điền vào field TTrang trong table NHA biểu thức TTrang-1 ứng với mã nhà trên form HOPDONG
7. Thêm button có tên Cmd_dongy. Trong biến cố On click của button này hãy viết đoạn code sau:
Hiện dòng thông báo :"Đồng ý mua (C/K)?" ngiời dùng trả lời lưu vào biến ans
- Nếu trả lời "C" thì nhập tình trạng nhà ứng với mã nhà được chọn.
- Nếu trả lời "K" thì xóa record hiện tại.
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn dinhvank19


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Thiết lập code in nhãn theo mã hàng? ChiMai 7 352 23-01-18, 12:28 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Lỗi] Linktable bi lỗi code VBA - cần giúp đở gắp morosumo 11 1,373 15-01-18, 09:31 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  Quên pass code bảo vệ vba thanhhau828 4 600 09-09-17, 05:05 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  Code cho nút in phiếu ChiMai 3 768 24-12-16, 10:43 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Hỏi] Việc set thuộc tính OnClick trong Code toancvp 5 1,295 31-10-16, 10:14 AM
Bài mới nhất: toancvp

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line