Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giúp đỡ về Form nhập liệu
#1
Mình tạo Form nhập liệu (F01 Hop Dong) khi nhập thì dữ liệu sẽ lưu vào Query NVCONGTY và kiểm tra trong talbe BIENDONG nếu không có mã NV này thì thêm 1 dòng vào BIENDONG.

-------------Query (Q11 Them)--------------
INSERT INTO BIENDONG ( MaBD, MaNV, SoQD, NgayKy, HieuLuc, BoPhan, ChucVu, HSL, Luong, NoiDung, HopDong )
SELECT "A1" AS MaBD, NHANVIEN.MaNV, NHANVIEN.SoQD, NHANVIEN.NgayVao, NHANVIEN.NgayVao, NHANVIEN.BoPhan, NHANVIEN.ChucVu, NHANVIEN.HSL, NHANVIEN.TongLuong, Forms![F01 Hop Dong]![NoiDungX] AS NoiDung, NHANVIEN.HopDong
FROM NHANVIEN
WHERE ((([F01 Hop Dong].[MaNV])=[Forms]![F01 Hop Dong]![MaNV]));

---------------Form (F01 Dong Dong)--------------------

Private Sub Form_AfterUpdate()
On Error Resume Next
Dim t11 As Recordset, causql As String
Set t11 = CurrentDb.OpenRecordset("BIENDONG", dbOpenTable)
t11.Index = "PrimaryKey": t11.Seek "=", MaNV, NgayTuyen, "A1"
If t11.NoMatch Then DoCmd.OpenQuery "Q11 Them"

End Sub

Nhưng mình viết thủ tục xong, nó không hoạt động được, anh chị xem giúp mình với.
Chữ ký của kentyu Xin chào, mình là kentyu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 21-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
http://www.mediafire.com/?3pzj6ljvd6gfvg2

Đây là file bài tập.
Chữ ký của kentyu Xin chào, mình là kentyu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 21-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
tuyệt tình qúa, không ái giúp đỡ mình hết ....Cry_smile
Chữ ký của kentyu Xin chào, mình là kentyu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 21-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
ACCESS2007 a.
Mình bó tay

Mình gợi ý:

Q11 THEM
Mã:
INSERT INTO BIENDONG ( MaBD, MaNV, SoQD, NgayKy, HieuLuc, BoPhan, ChucVu, HSL, Luong, NoiDung, HopDong )
SELECT "A1" AS MaBD, NHANVIEN.MaNV, NHANVIEN.SoQD, NHANVIEN.NgayKy, NHANVIEN.Ngayvao as HIEULUC, NHANVIEN.BoPhan, NHANVIEN.ChucVu, NHANVIEN.HSL, NHANVIEN.TongLuong AS LUONG, Forms![F01 Hop Dong]![NoiDungX] AS NoiDung, NHANVIEN.HopDong
FROM NHANVIEN

F01 DONG DONG: bạn tạo một nút lệnh lưu
Mã:
Private Sub Luu_Click()
On Error Resume Next
Dim t11 As Recordset
Set t11 = CurrentDb.OpenRecordset("BIENDONG", dbOpenDynaset)
If t11.RecordCount=0 then
DoCmd.OpenQuery "Q11 Them"
Esle
t11.FindFirst "[manv]='"& me.manv &"'"
If t11.NoMatch then
DoCmd.OpenQuery "Q11 Them"
End If
End If

End Sub
Bạn tham khảo nhé
Tuy nhiên qua xem của bạn, mình thấy: nếu nhân viên có sự thay đổi hệ số lương, chức vụ thì bạn lưu thế nào? Vì không mở được dữ liệu của bạn. Mình không chạy thử được.
Chữ ký của haquocquan Guest, you are welcome!
ღღღღღTài sản của haquocquan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#5
Form này khi nhập liệu ban đầu, nếu không tìm thấy mã nhân viên trong table BIENDONG thì mới lưu thêm dòng dữ liệu vào table này, còn nếu đã có rồi thì cập nhật chức vụ, thay đổi lương lại là chuyện khác.
Chữ ký của kentyu Xin chào, mình là kentyu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 21-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  FORM NHẬP LIỆU P2: 1 Form vừa Danh sách vừa Nhập liệu ongke0711 0 29 7 Giờ trước
Bài mới nhất: ongke0711
  FORM NHẬP LIỆU P1: Dùng 1 Form nhập cho nhiều Table (cùng thiết kế Fields) ongke0711 1 75 14-07-18, 07:03 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  Cho em hỏi hiển thị form nhập liệu pvhung76 1 50 13-07-18, 08:23 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] Tạo nhiều nút điều khiển cho nhiều sub form pvhung76 11 352 02-07-18, 02:07 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] ACE Pro VBA access SQl giúp em với Cường Servenet SE 6 284 27-06-18, 06:34 PM
Bài mới nhất: Cường Servenet SE

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line