Tùy chọn

Mạnh mẽ ,trắng trong ,gai góc,khó quên như Hoa Hồng Trắng